Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την KYB παρακαλούμε επικοινωνήστε με pr@kyb-europe.com