KYB -ovo putovanje započelo je pre više od 100 godina.

U novembru 1919. godine naš osnivač Shiro Kayaba napustio je prestižnu Vasedu
Univerzitet u Tokiju, u dobi od 21 godine, da otvori istraživački centar Kayaba sa 30 istraživača. Danas je KYB jedna od najvećih hidrauličkih kompanija na svetu, prisutna u 89 zemalja i zapošljava preko 15 000 ljudi.

Ovde možete videti neke od ključnih
prekretnica na našem putovanju: