Zaštitni kompleti

  • Zaštitni komplet produžava životni vek amortizera, sprečavajući prašinu i vlagu da oštete površinu i poklopac klipa
  • Takođe štiti klipnjaču od oštećenja i korozije izazvane kamenjem i prljavštinom na putu
  • Ograničava kretanje sistema vešanja tokom faze kompresije
  • Zbog poboljšanja upravljivosti
  • Zbog uštede novca usled produženja životnog veka amortizera i spiralnih opruga
  • Nema dodatnog rada ako se menjaju istovremeno kad i amortizeri
  • Svaki put kada se obavlja zamena amortizera