KYB’nın yolculuğu100 yıldan uzun bir süre önce başladı.

Kasım 1919’da Kurucumuz Shiro Kay-aba, 30 araştırmacıyla birlikte Kayaba araştırma Merkezi’ni açmak için 21 yaşında Tokyo’daki prestijli Waseda Üniversitesi’nden ayrıldı. Bugün KYB 89 ülkede 15.000’den fazla çalışanı ile dünyanın en büyük hidrolik şirketlerin-den biridir.

Yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından bazılarını aşağıda görebilir-siniz: