COOKIES RIKTLINJE

Som de flesta websidor så använder även vår websida sig av cookies. Dessa tjänar till att fortlöpande förbättra besökarens upplevelser på vår websida samt till att anpassa vår websida till de individuella kraven. Nedan informerar vi dig om vad cookies är, vilka cookies vi använder och hur du kan förvalta och radera dem.

1. Vad är cookies?

ookies är små informationsenheter, som din browser sparar automatiskt i din dator. Cookies har olika funktioner, i synnerhet gör de websidan användarvänlig. Cookies kan t.ex. ”komma ihåg“ de inställningar, som du har gjort, så att du inte måste göra om de här inställningarna varje gång.

Cookies laddas antingen ner direkt av våra servrar (så kallade First Party Cookies) eller av andra websidaor, vars innehåll visas på vår websida (så kallade Third Party Cookies).

2. Vad använder vi Cookies till?

Vi använder cookies för att utvärdera användningen av våra websidor och för att med hjälp av de informationer som vi får genom den här analysen förbättra våra websidor. Vi och våra partner använder de här informationerna även för att optimera reklamen på andra websidor, i sökmaskiner och i sociala medier. Med hjälp av de här informationerna kan vi inte identifiera dig personligen. Ditt namn, din epostadress och liknande data sparas inte jämte cookiesdata.

3. Cookiessorter som används på vår websida

Vi använder både sessionscookies och ständiga cookies. Sessionscookies är tillfälliga cookies, som stannar kvar i datorn tills browsern stängs ner. Permanenta cookies blir kvar mycket längre eller ända fram till att de raderas manuellt på din dator. Hur länge permanenta cookies sparas på din dator är beroende av varaktighet och slutdatum för cookies enligt dina browserinställningar.

Man kan dela in cookies enligt deras funktion och syfte som följer:

a) Absolut nödvändiga cookies

Absolut nödvändiga cookies garanterar funktioner, som du måste ha för att kunna använda våra websites korrekt. Dessa cookies används bara av oss och de är således First Party Cookies. Detta innebär att alla informationer som är sparade i dessa cookies skickas tillbaka till vår websida. Cookies kan t.ex. identifiera att du är inloggad i din användaraccount och dn ser till att du fortfarande är inloggad om du går in på våra följande sidor. På så sätt måste du inte mata in dina logIndata varje gång du går in på en ny sida.

essa cookies möjliggör inte någon personlig identifiering. Om du inte accepterar dessa cookies så kan detta ha effekter på websidans prestanda eller på delar därav.

b) Prestandacookies

Prestandascookies samlar informationer för användningen av en websida, t.ex. vilka sidor en användare besöker mest frekvent

Eller om felmeddelanden visas på användarens dator. Dessa cookies visas bara i syfte att förbättra vår websida och för att därmed förbättra användarens upplevelse. Prestandacookies sparar inte några informationer som kan möjliggöra slutsatser om användarens identitet. Dessa data samlas och sammanställs anonymt.

c) Funktionscookies

Funktionscookies gör det möjligt att på websidan spara de uppgifter som man redan har uppgett (t.ex. användarnamn, språkval eller textstorlek). På så sätt erbjuds besökarna personaliserade och optimerade funktioner.

Dessa ccokies samlar uteslutande in anonyma informationer, för att möjliggöra en personlig identifiering. Om du inte vill acceptera dessa cookies, så kan detta ha effekter på websidans prestanda och begränsa åtkomsten till websidans innehåll.

d) Targeting- och marketingcookies

Cookies för marketingsyfften används för registrering av besökarens intressen och för anpassning till dennes intressen. Cookies härstammar från våra externa reklampartner. Det rör sig här om Third Party Cookies. De används även för att kunna mäta vilken effekt reklamen har. I det här syftet kan den samlade reklamen lämnas vidare till tredje man, t.ex. till reklambyråer.

4. Förvaltning och radering av cookies

Di kan styra och / eller radera cookies, så som du själv önskar. För att kunna förvalta cooies ger de flesta browser möjlighet att acceptera eller tillbakavisa alla cookies. Dessutom finns det en möjlighet att endast acceptera särskilda sorters cookies. Det finns för det mesta en funktion för detta, som är integrerad i browserns hjälpfunktion eller med hjälp av följande länkar:

a) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
b) Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
c) Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
d) Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=de_DE&viewlocale=en_US
e) Opera: http://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Tänk alltid på att eventuellt inte alla vår websidas funktioner kommer att stå till ditt förfogande, om du deaktiverar cookiesanvändningen i din browser. Eventuellt blir du vid varje besök på sidan tvungen att göra några inställningar manuellt. Du hittar fler informationer om detta på: http://www.aboutcookies.org/ och i our privacy policy.