KYB har lanserat en mobil-app för att hjälpa tekniker att identifiera och sälja reservdelar till utslitna fjädringskomponenter.

Appen kan laddas ner gratis från App Store och Google Play.

År 2016 genomfördes på KYB uppdrag en anonym marknadsunder-sökning i Europa.

Undersökningen omfattade många fokusgrupper med deltagande av me-kaniker och verkstadsägare – efter varje möte drog man en slutsats: det behövs mer support från tillverkarens sida så att förare kan fatta medvetet beslut om byte av fjädringssystemet.

KYB Europe har beslutat att den bästa lösningen blir att utveckla appen KYB Suspens-ion Solutions App

Med hjälp av denna option kan appens användare få en dedikerad lista med delar från KYB till ett visst fordon samt tekniskt nyhetsbrev från TecDoc.

Mekanikern matar in fordonets identifieringsnummer [VIN] eller märke och modell.

Appen utnyttjar TecDocs databas för att presentera uppgifter om fordonet, tillgängliga delar från KYB samt ger tillgång till instruktionsfilmer som innehåller detaljerade tekniska råd.

Med hjälp av appen kan man få avgiftsfri tillgång till tekniska nyhetsbrevs som genereras från TecRMI.

Informationen kommer från fordonstillverkarna.

Den andra funktionen används för att förklara och föreslå ett fjädringsjobb till en bilist.

Mekanikern matar in kundens förnamn och kontakt-nummer.

Val av delar som ska bytas.

Val av symptom som fordonet uppvisar.

Det är möjligt att bifoga foton av den del som måste bytas.

På grundval av insamlad information genererar ap-pen en rapport som avgiftsfritt skickas till kunden.

Rapporten är personifierad med verkstadens logga.

Rapporten innehåller information om identifierade fel i fordonets fjädringssystem samt delar som kvalificerats för utbyte.

Dessutom tillsammans med informationen får kunden länkar till filmer som visar faror och risker i samband med användning av förslitna stötdämpare, fjädrar och monteringsdelar.

Den tredje funktionen används under reparationsarbeten / när reparationsarbeten har avslutats.

Mekanikern matar in för- och efternamn samt mobilnummer till fordonets ägare.

Han markerar delar som har byts ut.

Det finns möjlighet att bifoga foton före och efter utbytet av delar.

På grundval av insamlad information genererar ap-pen en rapport som avgiftsfritt skickas till kunden.

Rapporten innehåller information om utfört utbyte av delar.

Dessutom tillsammans med informationen får kunden länkar till filmer som visar faror och risker i samband med användning av förslitna stötdämpare, fjädrar och monteringsdelar.

Appen KYB Suspension Solutions har hämtats re-dan 14000 gånger och är tillgänglig hos:

Engelska
Spanska
Portugisiska
Italienska
Franska
Svenska
Norska
Finska
Danska
Nederländska
Tyska
Polska
Serbiska
Rumänska
Ryska
Bulgariska
Ungerska
Turkiska
Grekiska
Tjeckiska

Appen kan hämtas från App Store eller Google Play.

År 2016 genomfördes på KYB uppdrag en anonym marknadsunder-sökning i Europa.

Undersökningen omfattade många fokusgrupper med deltagande av me-kaniker och verkstadsägare – efter varje möte drog man en slutsats: det behövs mer support från tillverkarens sida så att förare kan fatta medvetet beslut om byte av fjädringssystemet.

KYB Europe har beslutat att den bästa lösningen blir att utveckla appen KYB Suspens-ion Solutions App

Med hjälp av denna option kan appens användare få en dedikerad lista med delar från KYB till ett visst fordon samt tekniskt nyhetsbrev från TecDoc.

Mekanikern matar in fordonets identifieringsnummer [VIN] eller märke och modell.

Appen utnyttjar TecDocs databas för att presentera uppgifter om fordonet, tillgängliga delar från KYB samt ger tillgång till instruktionsfilmer som innehåller detaljerade tekniska råd.

Med hjälp av appen kan man få avgiftsfri tillgång till tekniska nyhetsbrevs som genereras från TecRMI.

Informationen kommer från fordonstillverkarna.

Den andra funktionen används för att förklara och föreslå ett fjädringsjobb till en bilist.

Mekanikern matar in kundens förnamn och kontakt-nummer.

Val av delar som ska bytas.

Val av symptom som fordonet uppvisar.

Det är möjligt att bifoga foton av den del som måste bytas.

På grundval av insamlad information genererar ap-pen en rapport som avgiftsfritt skickas till kunden.

Rapporten är personifierad med verkstadens logga.

Rapporten innehåller information om identifierade fel i fordonets fjädringssystem samt delar som kvalificerats för utbyte.

Dessutom tillsammans med informationen får kunden länkar till filmer som visar faror och risker i samband med användning av förslitna stötdämpare, fjädrar och monteringsdelar.

Den tredje funktionen används under reparationsarbeten / när reparationsarbeten har avslutats.

Mekanikern matar in för- och efternamn samt mobilnummer till fordonets ägare.

Han markerar delar som har byts ut.

Det finns möjlighet att bifoga foton före och efter utbytet av delar.

På grundval av insamlad information genererar ap-pen en rapport som avgiftsfritt skickas till kunden.

Rapporten innehåller information om utfört utbyte av delar.

Dessutom tillsammans med informationen får kunden länkar till filmer som visar faror och risker i samband med användning av förslitna stötdämpare, fjädrar och monteringsdelar.

Appen KYB Suspension Solutions har hämtats re-dan 14000 gånger och är tillgänglig hos:

Engelska
Spanska
Portugisiska
Italienska
Franska
Svenska
Norska
Finska
Danska
Nederländska
Tyska
Polska
Serbiska
Rumänska
Ryska
Bulgariska
Ungerska
Turkiska
Grekiska
Tjeckiska

Appen kan hämtas från App Store eller Google Play.