Uudenaikaisimmat ratkaisut: yhteenveto KYB:n tutkimus- ja kehitysprojekteista

KYB:n yli 100-vuotinen kokemus hydrauliikkaosien suunnittelusta ja kehityksestä liittyy laaja-alaiseen osaamiseen ja tietämykseen. Niihin kuuluvat pätevien kuljettajien suorittama ajomukavuuden ja ajo-ominaisuuksien fyysinen arviointi, uudenaikainen tekniikka ajoneuvon käyttäytymisen ennustamiseksi tietokonesimulaation avulla, tilastoanalyysit ja paljon muuta. Nyt KYB käyttää uuden sukupolven tekoälyä (AI) nopeuttamaan ja parantamaan valtavien tietomäärien analysointia, jotka on kerätty tuotteen tuotekehityksen, testauksen ja tuotannon aikana.

Kysyimme KYB:n tutkimus- ja kehitystiimiltä tekoälystä ja eräistä muista uusimmista teknisistä saavutuksista:

Kuinka KYB käyttää tekoälyä (AI) iskunvaimennintekniikan kehittämiseen?

Teknisellä alalla on tärkeää lajitella valtava määrä tietoa ja muuttaa se teknisesti arvokkaaksi tiedoksi. Tätä varten KYB:n digitaalisen muuntamisen parantamisosasto rakentaa IoT-alustaa, joka käyttää pilvitekniikkaa keräämään, analysoimaan ja visualisoimaan valtavaa tietomäärää nopeasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Käytämme AI-tekniikkaa alustan ytimenä.

Tekoäly ei ole tekniikkaa, jossa tietojen syöttämisen jälkeen käyttäjän tarvitsemat tiedot tulevat itsestään esiin. Tekoälyn vahvuus on tarvittavien parametrien tehokas ja tarkka valikointi valtavasta tietomäärästä. Siksi on välttämätöntä suorittaa tietojen valikointi niiden syöttämistä varten käyttäen hyödyksi KYB:n monivuotista kokemusta ja asiantuntemusta. Olemme ymmärtäneet, että iskunvaimentimessa huomiota vaativa asia on syklien lukumäärä, kun männänvarren suunnan muuttumisen aikana sekä myös jousen puristus- / venytystaajuus kiihdytyksen aikana. Näillä alueilla voimme käyttää tekoälyä erottelemaan ohjausjärjestelmän oikeat parametrit, jotka sisältävät ”ajoneuvon tiedot kääntymisen aikana” ja parametrit pidosta tiehen, jotka sisältävät ”tiedot ajosta epätasaisella pinnalla”.

KYB ProsmoothTM tekniikka ja hydrauliöljyn virtauksen lisäsäätötekniikka.

Tiimimme on suorittanut ajotutkimuksia jopa 600 erilaisella hydrauliöljyn ja komponenttien yhdistelmällä kerätäkseen valtavia tietomääriä yhdessä pätevien testi-insinööriemme arviointiraporttien kanssa. Olemme valmistaneet hydrauliöljyä iskunvaimentimiin ja ominaisuuksiltaan erilaisille liukuville osille vaihtamalla osat monta kertaa ja arvioimalla ajoneuvot fyysisesti, jotta ne vastaisivat asiakkaiden makua ja vaatimuksia.

Fyysisen arvioinnin ja ajoneuvon todellisen käyttäytymisen välinen ero analysoitiin koepenkkitestien arviointien, yksittäisten komponenttien arviointien ja osien arviointien välisen yhteyden määrittämiseksi. Määrittelimme ajokokemukseen vaikuttavien kitkaominaisuuksien pääsyyn, mikä johti ”KYB ProsmoothTM” tekniikan markkinoille tuontiin. Iskunvaimentimen sisäistä kitkaa hallitaan uusilla kehitetyillä materiaaleilla, joista liukumateriaalit ja hydrauliöljyn virtauksen muuttuva lisäsäätötekniikka valmistetaan. Tämä tuote varmistaa sekä erinomaisen mukavuuden ajon aikana että erinomaisen pidon tiehen ja vakauden kaarreajossa.

Aluksi KYB Motorsport osasto käytti ajoparametrien, ajoneuvon hallinnan ja pidon parantamista kilpa-autojen iskunvaimentimien suorituskyvyn parantamiseen. KYB:n tekoälytekniikan käyttöönotto tarkoittaa, että voimme testata vielä enemmän keräämällä ja analysoimalla suuremman määrän tarvittavia tietoja nopeammin ja tarkemmin ja voimme antaa insinööreillemme tietämyksen siitä, miten jokaista innovatiivista tuotetta voidaan parantaa vielä enemmän.

Millaiset ovat KYB:n mielestä ajoneuvovalmistajien tulevaisuuden trendit?

Valtava määrä katumaastureita ja autonomisten ja sähköautojen määrän lisääntyminen saavat ajoneuvovalmistajat muuttamaan ajattelutapaansa iskunvaimentimista. Mukavuudesta on nyt tulossa prioriteetti monille ajoneuvovalmistajille. Lisäksi painon alentaminen ei ole enää yhtä tärkeää kuin muutama vuosi sitten tehokkuuden lisääntymisen ja täysin sähköisten tai hybriditekniikalla varustettujen ajoneuvojen määrän johdosta. Sähköajoneuvoissa jousituksen koko on myös tärkeä tekijä akkujen koon ja sijainnin vuoksi, mikä on nähtävissä KYB:n ja REE:n viimeaikaisessa yhteistyössä pyörän sisäisen jousituksen kehittämiseksi (”in-wheel suspension”).

Ajoneuvojen perussegmentissä voimme nähdä passiivisten apujärjestelmien, kuten ADC:n (taajuudesta riippuvat järjestelmät) ja hydraulisten rajoitinjärjestelmien (progressiiviset hydrauliset tyynyt) käyttöönoton. Viimeksi mainittu on hiljattain palkittu ratkaisu, jonka KYB on kehittänyt yhteistyössä PSA:n kanssa. Keskitason autosegmentin suuntaus perustuu muuttuvan vaimennuksen (muuttuvat iskunvaimentimien käyttöominaisuudet) käyttöön yksinkertaisissa kokoonpanoissa (2 automaattisesti tai manuaalisesti valittavaa vaimennusominaisuutta). Sen sijaan korkeamman luokan premium-autoihin kohdennettujen järjestelmien tapauksessa tullaan käyttämään ratkaisuja kuten KYB:n älykästä vaimennuksen ohjausta (Intelligent Damping Control), trendinä ratkaisu 1 tai 2 venttiilillä (paras ratkaisu) yhdistettynä tienskannaustekniikkaan, mikä näkyy jo viimeisimmässä OE KYB:n kehityksessä Lexuksen, Toyotan ja PSA:n kanssa.

Seuraava vaihe ovat aktiiviset jousitukset, vaikka tämän tekniikan laajamittainen käyttöönotto ei ole vielä lähellä. Näillä ratkaisuilla on monia erilaisia toimintoja, joihin kuuluvat tärinän ja värinän hallinta, ajoneuvon kallistumista, sukellusta ja alas painumista rajoittava ajoneuvon vakauden säätö, ajoneuvon hallinta ohjauksen aikana ja alustan korkeuden säätö maksimaalisen aerodynaamisen tehokkuuden saavuttamiseksi.