KYB suorittaa automatisoidun ajon tutkimusta

KYB:n tutkimus- ja kehitysinsinöörit ovat työskennelleet integroidun iskunvaimentimen ja ohjaustehostimen ohjausjärjestelmän kehittämiseksi, joka tukee automatisoitua ajoa mukavasti ja turvallisesti.

Integroidulla ohjausjärjestelmällä saavutetaan edistyneen ajoneuvon liikkeenohjaus yhdistämällä toisiinsa iskunvaimentimien ja ohjaustehostimen toiminta. Kehitetty tekniikka vaimentaa heiluntaa (kiertoliikettä kääntymissuunnassa).

Se käyttää karttatiedoista otettuja ajoreittitietoja sekä muita automatisoidun ajon aikana kerättyjä tietoja ennustaakseen ajoneuvon tulevaa liikettä ja tärinää ja ohjaa sitten ohjaustehostinta optimaalisen ajon saavuttamiseksi ilman heiluntaa. Lisäksi silloinkin, kun ajoneuvolla ajetaan epätasaisilla tienpinnoilla (porrastumat, töyssyt, pienet painaumat jne.), iskunvaimentimen tärinää käytetään ennakoimaan ajoneuvon heilahtelu etukäteen ja ohjaustehostinta ohjataan estämään heilahtelua.

Sen odotetaan vähentävän 50 % heilahtelusta, joka aiheutuu, kun yksi pyörä ajaa useiden senttimetrien korkuisen töyssyn yli, ja vähentää heilahtelua ja siitä johtuvan yliohjauksen aiheuttamia auto-onnettomuuksia.

Tämän järjestelmän tehokkuus on varmistettu asentamalla se testiajoneuvoon, jota ajetaan huippumodernissa KYB:n kokeellisessa kehityskeskuksessa Japanissa, ja kehitystä jatketaan sen tuotteisiin soveltuvuuden suunnittelulla ja todentamisella.

Jordan Day, KYB Europen markkinointipäällikkö, selvittää: ”Automatisoitu ajo on valtava tutkimus- ja kehitysalue autoteollisuudessa ja KYB:n maailman eturivin insinöörit ovat eturintamassa kehittäessään roolia, joka ohjaus- ja jousituskomponenteilla voi olla sen varmistamisessa, että ajotekniikan seuraavan edistysloikka on mahdollisimman turvallinen”.