Cookies-richtlijn

Zoals de meeste websites maakt ook onze website gebruik van cookies. Ze dienen voor een doorlopende verbetering van de ervaring van bezoekers op onze website en voor een aanpassing van onze website aan de individuele eisen. Hierna lichten wij voor u toe, wat cookies zijn, van welke cookies wij gebruik maken en hoe u ze kunt beheren en wissen.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatie-eenheden die uw browser automatisch op uw computer opslaat. Cookies hebben verschillende functies, ze dienen in het bijzonder voor de gebruiksvriendelijkheid van de website. Zo kunnen cookies de door u doorgevoerde instellingen „onthouden“, opdat u ze niet elke keer opnieuw moet doorvoeren.

Cookies worden ofwel direct door onze servers (zogenaamde First Party Cookies) of door andere websites, wier inhoud op onze website verschijnt (zogenaamde Third Party Cookies) gedownload.

2. Waarvoor maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van onze websites te evalueren en om aan de hand van de op basis van deze analyse gewonnen informatie onze websites te verbeteren. Wij en onze partners maken van deze informatie ook gebruik voor een optimalisatie van de reclame op andere websites, in zoekmachines en sociale netwerken. Wij kunnen u aan de hand van deze informatie niet persoonlijk identificeren. Uw naam, uw e-mailadres en dergelijke gegevens worden niet aanvullend op de cookiegegevens opgeslagen.

3. Op onze website gebruikte soorten cookies

Wij maken gebruik van zowel sessiecookies als permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die op uw apparaat blijven totdat de

browser gesloten wordt. Permanente Cookies blijven veel langer op tot het moment, waarop ze handmatig gewist worden, op uw apparaat. De opslagduur van permanente cookies op uw apparaat hangt van de duur of de afloopdatum van de cookie en van uw browserinstellingen af.

Cookies kunnen al naargelang functie en doel in vier categorieën ingedeeld worden:

a) Absoluut noodzakelijke cookies

Absoluut noodzakelijke cookies garanderen functies, zonder welke u van onze websites niet naar behoren gebruik kunt maken. Deze cookies worden alleen door ons gebruikt en zijn zodoende First Party Cookies. Dit betekent dat al de in de cookies opgeslagen informatie aan onze website teruggezonden wordt. Zo kan de cookie bijvoorbeeld vaststellen dat u in uw gebruikersaccount ingelogd bent en zorgt daarvoor dat u bij de toegang tot de vervolgpagina’s van onze website altijd ingelogd blijft. Zodoende moet u uw inloggegevens niet bij elke oproep van een nieuwe pagina opnieuw invoeren.

Deze cookies maken geen persoonlijke identificatie mogelijk. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit gevolgen voor het prestatievermogen va de website of van gedeelten daarvan hebben.

b) Prestatiecookies

Prestatiecookies verzamelen informatie over het gebruik van een website, bijvoorbeeld over welke pagina’s een gebruiker het vaakst bezoekt resp. of hij foutmeldingen aangegeven krijgt. Ze worden alleen ter verbetering van de website en daardoor van de ervaring van de gebruiker gebruikt. Prestatiecookies slaan geen informatie op die conclusies met betrekking tot de identiteit van de gebruiker toelaten – de personen die aan de pagina een bezoek brengen, blijven anoniem.

Deze cookies maken niet de identificatie van u als persoon mogelijk. Alle gegevens worden anoniem verzameld en bijeengebracht.

c) Functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies maken voor een website de opslag van reeds ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam, taalkeuze, lettergrootte) mogelijk. Zo kunnen de bezoekers gepersonaliseerde en geoptimaliseerde functies aangeboden worden. Deze cookies verzamelen uitsluitend anonieme informatie.

De door deze cookies verzamelde informatie kan door u verstrekte gegevens met de mogelijkheid van een persoonlijke identificatie omvatten. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit gevolgen voor het prestatievermogen en functionaliteit van de website hebben en de toegang tot de inhoud van de website beperken.

d) Targeting- en marketingcookies

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruik om de interesses van de bezoeker te registreren en om reclame aan zijn persoonlijke behoeften aan te passen. De cookies zijn afkomstig van onze externe reclamepartners. Het gaat om Third Party Cookies. Ze dienen ook om de doeltreffendheid van reclame te meten. Te dien einde kan de verzamelde informatie aan derden, bijvoorbeeld reclamemakers, doorgegeven worden.

4. Beheren en wissen van cookies

U kunt cookies naar believen sturen en/of wissen. Voor het beheer van cookies bieden de meeste browsers de mogelijkheid om alle cookies te accepteren of af te wijzen. Daarnaast is er ook de optie, slechts bepaalde soorten cookies te accepteren. Een handleiding is meestal te vinden in de in de browser geïntegreerde helpfunctie of via volgende links:

a) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

b) Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

c) Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

d) Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=de_DE&viewlocale=en_US

e) Opera: http://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Gelieve in acht te nemen dat ingeval van deactivering van het gebruik van cookies in uw browserinstellingen mogelijkerwijs niet alle functies van onze website in hun volledige omvang beschikbaar zijn. Eventueel moet u bij elk bezoek aan de pagina een aantal instellingen met de hand doorvoeren. Bijkomende informatie is te vinden op: http://www.aboutcookies.org/ en in Gegevensbeschermingsbepalingen.