Διεύθυνση

KYB Europe GmbH
Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669, Timișoara, Timiș
Romania

Email info.romania@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +40 733 208 626

Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669,
Timișoara,
Timiș
Romania

Διεύθυνση

Avenida de Ajalvir
KM. 1.5 Poligono 42
28806 Alcala de Henares
Madrid
Spain

Email informacion@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +34 918 774 359
Fax +34 918 828 298

Avenida de Ajalvir
KM. 1.5 Poligono 42
28806 Alcala de Henares
Madrid
Spain

Διεύθυνση

KYB Europe
Margaretha-Ley-Ring 2
85609 Aschheim
Germany

Email customerservice-ger@kyb-europe.com
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Πέμπτη 9.00π.μ. – 5.00μ.μ.
Παρασκευή 9.00π.μ. – 3.00μ.μ.

Τηλέφωνο +49 89 548 0188 0

KYB Europe
Margaretha-Ley-Ring 2
85609 Aschheim
Germany

Διεύθυνση

KYB France
21-23 Rue du Petit Albi
Immeuble Cerianthe 2
CS 12305 Cergy Saint Christophe
95895 Cergy Pontoise
France

Email kyb.france@kyb-europe.com
Τηλέφωνο 0134 308 200
Fax 0134 308 213

KYB France
21-23 Rue du Petit Albi
Immeuble Cerianthe 2
CS 12305 Cergy Saint Christophe
95895 Cergy Pontoise
France

Διεύθυνση

KYB Europe GmbH
Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669, Timișoara, Timiș
Romania

Email info.romania@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +40 733 208 626

Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669,
Timișoara,
Timiș
Romania

Διεύθυνση

KYB Europe GmbH
Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669, Timișoara, Timiș
Romania

Email info.romania@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +40 733 208 626

Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669,
Timișoara,
Timiș
Romania

Διεύθυνση

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Email info.polska@kyb-europe.com

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Διεύθυνση

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Email info.polska@kyb-europe.com

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Διεύθυνση

KYB France
21-23 Rue du Petit Albi
Immeuble Cerianthe 2
CS 12305 Cergy Saint Christophe
95895 Cergy Pontoise
France

Email kyb.france@kyb-europe.com
Τηλέφωνο 0134 308 200
Fax 0134 308 213

KYB France
21-23 Rue du Petit Albi
Immeuble Cerianthe 2
CS 12305 Cergy Saint Christophe
95895 Cergy Pontoise
France

Διεύθυνση

KYB Europe
Margaretha-Ley-Ring 2
85609 Aschheim
Germany

Email customerservice-ger@kyb-europe.com
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Πέμπτη 9.00π.μ. – 5.00μ.μ.
Παρασκευή 9.00π.μ. – 3.00μ.μ.

Τηλέφωνο +49 89 548 0188 0

KYB Europe
Margaretha-Ley-Ring 2
85609 Aschheim
Germany

Διεύθυνση

KYB Europe GmbH
Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669, Timișoara, Timiș
Romania

Email info.romania@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +40 733 208 626

Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669,
Timișoara,
Timiș
Romania

Διεύθυνση

KYB UK,
Unit 1 Taurus Park
Europa Boulevard
Warrington
Cheshire
WA5 7ZT

Email enquiries@kyb-europe.com
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Παρασκευή
8.30π.μ. – 5.30μ.μ.

Τηλέφωνο +44 01925 417444

KYB UK,
Unit 1 Taurus Park
Europa Boulevard
Warrington
Cheshire
WA5 7ZT

Διεύθυνση

KYB UK,
Unit 1 Taurus Park
Europa Boulevard
Warrington
Cheshire
WA5 7ZT

Email enquiries@kyb-europe.com
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Παρασκευή
8.30π.μ. – 5.30μ.μ.

Τηλέφωνο +44 01925 417444

KYB UK,
Unit 1 Taurus Park
Europa Boulevard
Warrington
Cheshire
WA5 7ZT

Διεύθυνση

Via Monsignor R. Colombo
47 I-21053 Castellanza Varese
Italy

Email commerciale.it@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +39 0331 503180
Fax +39 0331 500865

Via Monsignor R. Colombo
47 I-21053 Castellanza Varese
Italy

Διεύθυνση

KYB Europe GmbH
Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669, Timișoara, Timiș
Romania

Email info.romania@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +40 733 208 626

Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669,
Timișoara,
Timiș
Romania

Διεύθυνση

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Email info.polska@kyb-europe.com

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Διεύθυνση

KYB Europe
Margaretha-Ley-Ring 2
85609 Aschheim
Germany

Email customerservice-ger@kyb-europe.com
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Πέμπτη 9.00π.μ. – 5.00μ.μ.
Παρασκευή 9.00π.μ. – 3.00μ.μ.

Τηλέφωνο +49 89 548 0188 0

KYB Europe
Margaretha-Ley-Ring 2
85609 Aschheim
Germany

Διεύθυνση

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Email info.polska@kyb-europe.com

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Διεύθυνση

KYB France
21-23 Rue du Petit Albi
Immeuble Cerianthe 2
CS 12305 Cergy Saint Christophe
95895 Cergy Pontoise
France

Email kyb.france@kyb-europe.com
Τηλέφωνο 0134 308 200
Fax 0134 308 213

KYB France
21-23 Rue du Petit Albi
Immeuble Cerianthe 2
CS 12305 Cergy Saint Christophe
95895 Cergy Pontoise
France

Διεύθυνση

KYB Europe GmbH
Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669, Timișoara, Timiș
Romania

Email info.romania@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +40 733 208 626

Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669,
Timișoara,
Timiș
Romania

Διεύθυνση

29, Ivan Franko street
Kiev 01030
Ukraine

Email kievoffice@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +380 (44) 235 99 88
Fax +380 (44)235 99 77

29, Ivan Franko street
Kiev 01030
Ukraine

Διεύθυνση

KYB Europe GmbH
Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669, Timișoara, Timiș
Romania

Email info.romania@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +40 733 208 626

Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669,
Timișoara,
Timiș
Romania

Διεύθυνση

KYB Europe
Margaretha-Ley-Ring 2
85609 Aschheim
Germany

Email customerservice-ger@kyb-europe.com
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Πέμπτη 9.00π.μ. – 5.00μ.μ.
Παρασκευή 9.00π.μ. – 3.00μ.μ.

Τηλέφωνο +49 89 548 0188 0

KYB Europe
Margaretha-Ley-Ring 2
85609 Aschheim
Germany

Διεύθυνση

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Email info.polska@kyb-europe.com

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Διεύθυνση

Avenida de Ajalvir
KM. 1.5 Poligono 42
28806 Alcala de Henares
Madrid
Spain

Email informacion@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +34 918 774 359
Fax +34 918 828 298

Avenida de Ajalvir
KM. 1.5 Poligono 42
28806 Alcala de Henares
Madrid
Spain

Διεύθυνση

KYB Europe GmbH
Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669, Timișoara, Timiș
Romania

Email info.romania@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +40 733 208 626

Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669,
Timișoara,
Timiș
Romania

Διεύθυνση

KYB Europe GmbH
Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669, Timișoara, Timiș
Romania

Email info.romania@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +40 733 208 626

Calea Torontalului no. 69, building VOX, floor 6, body A, unity A 6.3,
300669,
Timișoara,
Timiș
Romania

Διεύθυνση

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Email info.polska@kyb-europe.com

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Διεύθυνση

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Email info.polska@kyb-europe.com

Posejdon Center,
Plac Brama Portowa 1,
70-225 Szczecin,
Poland

Διεύθυνση

Avenida de Ajalvir
KM. 1.5 Poligono 42
28806 Alcala de Henares
Madrid
Spain

Email informacion@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +34 918 774 359
Fax +34 918 828 298

Avenida de Ajalvir
KM. 1.5 Poligono 42
28806 Alcala de Henares
Madrid
Spain

Διεύθυνση

KYB Europe
Margaretha-Ley-Ring 2
85609 Aschheim
Germany

Email customerservice-ger@kyb-europe.com
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Πέμπτη 9.00π.μ. – 5.00μ.μ.
Παρασκευή 9.00π.μ. – 3.00μ.μ.

Τηλέφωνο +49 89 548 0188 0

KYB Europe
Margaretha-Ley-Ring 2
85609 Aschheim
Germany

Διεύθυνση

29, Ivan Franko street
Kiev 01030
Ukraine

Email kievoffice@kyb-europe.com
Τηλέφωνο +380 (44) 235 99 88
Fax +380 (44)235 99 77

29, Ivan Franko street
Kiev 01030
Ukraine

Διεύθυνση

KYB UK,
Unit 1 Taurus Park
Europa Boulevard
Warrington
Cheshire
WA5 7ZT

Email enquiries@kyb-europe.com
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Παρασκευή
8.30π.μ. – 5.30μ.μ.

Τηλέφωνο +44 01925 417444

KYB UK,
Unit 1 Taurus Park
Europa Boulevard
Warrington
Cheshire
WA5 7ZT

Διεύθυνση

KYB EUROPE GmbH Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi
Büyükdere Caddesi, Kır Gülü Sk. Metro City D Blok No.4/4 Şişli/İstanbul

Email info.turkiye@kyb-europe.com
Τηλέφωνο + 90 212 319 18 04
Fax + 90 212 319 38 02

EKYB EUROPE GmbH Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi
Büyükdere Caddesi, Kır Gülü Sk. Metro City D Blok No.4/4 Şişli/İstanbul

×

Ένας χάρτης θα εμφανίσει την τοποθεσία αυτού του υποκαταστήματος. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τους χάρτες Google για να εμφανίσει την τοποθεσία. Επιλέγοντας Υποβολή, συμφωνείτε με τη χρήση των Cookies των Χαρτών Google, όπως περιγράφεται στην Πολιτική απορρήτου.