Produktově-technická podpora KYB

KYB je jeden ze světových lídrů v oblasti navrhování a výroby tlumičů, pružin zavěšení montážních sad horního připevnění a krycích a ochranných sad. Pokročilé technologie, nejvyšší kvalita a obrovské zkušenosti s procesem výroby součástí systému tlumení a pružení spojené s dodávkami první montáže pro výrobce automobilů po celém světě, zajišťují výrobkům KYB odpovídající místo a pozici v prodeji náhradních dílů. Dynamika trhu a moderní technologická řešení stojí za tím, že potřeba přístupu ke znalostem stále roste. V souvislosti s tím se pro distributory a jejich zákazníky produktovo-technická podpora stala velmi důležitým úkolem pro výrobce automobilových dílů a součástí. Mechanici pracující v autodílnách se rádi zapojují do programů podpory různého druhu, které prohlubují jejich znalosti a zkušenosti v oblasti diagnostiky nebo technologie oprav.

KYB SUSPENSION SOLUTIONS

KYB už několik let rozvíjí program technické podpory – KYB Suspension Solutions, který má za účel předávat nezbytné a potřebné informace a zajišťovat profesionální podporu pro zákazníky. Je určený pro servisy a distributory, nabízí různorodé nástroje nápomocné během prodeje a montáže a opravy součástí systému tlumení a pružení. Jeho obzvláštní předností je bezplatný přístup k informacím usnadňujícím práci a prohlubujícím nezbytné a potřebné znalosti.

 

1. PRODUKTOVO-TECHNICKÁ ŠKOLENÍ

Jedním z důležitých nástrojů technické podpory KYB jsou školení.

Školení KYB cílí na širokou skupinu příjemců a jsou příslušně přizpůsobeny profilu jejich činnosti a konkrétním potřebám.

Školící nabídka KYB zahrnuje:
– technická školení pro autoservisy
– produktová a produktovo-technická školení pro prodejní týmy
– technická školení pro oddělení reklamace
– technická školení pro školy s automobilovým profilem

V profilu technického školení najdete informace týkající se konstrukce a pravidel činnosti tlumičů v dvoutrubkové a jednotrubkové konstrukci, pružin zavěšení, montážních pružin horního připevnění a krycích a ochranných sad. Praktická část představuje: pravidla správné montáže MacPhersonovy nápravy s použitím vhodného nářadí na základě vybraných modelů vozidel, příklady poškození systému tlumení a pružení s jejich správným hodnocením a za dodržení obecných bezpečnostních pravidel během prací spojených s opravami. Navíc je jednou z nejdůležitějších složek technického školení kompletní diagnostika systému zavěšení vozidla. Podrobně vysvětluje metodologii zkoušek tlumičů a hodnocení jejich technického stavu s použitím metody EUSAMA.

KYB také připravil podporu pro prodejní týmy v podobě produktových a produktovo-technických školení, které mají za cíl aktualizaci stavu znalostí nezbytných během prodeje součástí systému tlumení a pružení. Školení s ohledem na modulovou formu umožňují pracovníkům v prodeji přímo získat nezbytné produktovo-technické znalosti týkající se činnosti a funkce výrobků KYB montovaných v systému zavěšení vozidla.

Technická školení pro oddělení reklamace cílí na osoby věnující se přímo posuzování reklamačních nároků. Umožňují zaměstnancům oddělení reklamací správně hodnotit poškození a příčinu jejich vzniku a příslušně dohlížet na průběh reklamačního procesu.

KYB rozvíjí nové projekty, zapojuje se do vzdělávání školní mládeže, která pojí svou budoucnost s automobilovým odvětvím. Cílem takovýchto školení je vhodná příprava budoucích automechaniků od nejmladších let. KYB předává nezbytné znalosti tak, aby v budoucnu mladí adepti disponovali odpovídající kvalifikací, technickými znalostmi a nezbytnými schopnostmi potřebnými v této profesi.

 

2. INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA KYB

Představují postup montáže tlumičů, pružin zavěšení a montážních sad ve vozidlech, v nichž se během provádění oprav vyžaduje obzvláštní pozornost. Technické oddělení KYB už zpracovalo více než 130 instruktážních videí. Jsou dostupné na webových stránkách KYB Europe: www.kyb-europe.com a na oficiálním YouTube kanálu: https://www.youtube.com/KYBEurope. Jsou určena pro mechaniky, kteří potřebují doplňující informace nezbytné během výměny součástí systému zavěšení. V současnosti jsme na kanálu YouTube zaznamenali více než 3 miliony shlédnutí instruktážních videí KYB, což potvrzuje obrovský zájem o podporu tohoto typu.

 

3. FOTOGRAFIE PRODUKTŮ 360° 

Představují moderní formu prezentace výrobků. Prohlížejícímu umožňují podrobné prohlédnutí výrobku ze každé strany, díky možnosti zvětšení umožňuje prohlédnout si zblízka zajímavé detaily. 3D fotografie jsou užitečné při ověřování správnosti daného dílu, např. jestli jsou držáky připevnění na správném místě. Fotografie jsou dostupné na webových stránkách KYB Europe: https://kyb-europe.com/ceska-republika/360-zona/. KYB má také k dispozici databázi více než 5 000 2D fotografií: tlumičů, pružin zavěšení a montážních sad, které jsou dostupné v katalogu TecDoc.

 

4. MONTÁŽNÍ NÁVODY KYB

Mechanikovi umožňuje přístup k technickým informacím ukazujícím příslušnou položku vyměněných součástí během postupu montáže tlumiče. Přístup k montážním návodům lze získat prostřednictvím oficiálních webových stránek KYB Europe nebo KYB QR kódů, které se nacházejí na obalech výrobků.
https://kyb-europe.com/ceska-republika/zona-podpory/

 

5. TECHNICKÉ ZPRAVODAJE KYB

Popisují případy, kdy se vyskytuje zvýšené riziko učinění chyby během provádění oprav nebo výběru a identifikace dílů vyžadujících věnování obzvláštní pozornosti.
https://kyb-europe.com/ceska-republika/technicke-bulletiny/

 

6. ON-LINE KATALOG KYB

Umožňuje správnou identifikaci a výběr náhradních dílů, což tvoří základ profesionální opravy. Je propojený s databází TecDoc, díky tomu začíná být výběr všech prvků, které tvoří součást systému tlumení a zavěšení, rychlý a snadný. Je dostupný na webových stránkách KYB: https://kyb-europe.com/ceska-republika/katalog/, na nichž se navíc vyskytuje možnost stáhnout si katalog výrobků v PDF verzi.

 

7. KYB QR kódy

Jejich prostřednictvím lze získat snadný a rychlý přístup k instruktážním videím, montážním návodům a tipům z oblasti vizuálního hodnocení nebo příznaků poškození tlumiče. Pravidlo používání KYB QR kódů je velmi jednoduché. Stačí naskenovat kód z obalu výrobku s pomocí příslušné aplikace, abyste mohli využít v něm ukryté údaje. Je však nutné upozornit, že aktivní jsou jen KYB QR kódy se symbolem klíče.

 

8. VIRTUÁLNÍ REALITA

Nejnovější projekt KYB Suspension Solutions se týká podpory autoservisů v podobě nástroje umožňujícího přesvědčit zákazníky, jak velký vliv na pohodlí a bezpečnost jízdy mají tlumiče. Prostřednictvím VR brýlí virtuální reality může mechanik ukázat zákazníkovi video představující test opotřebených a nových tlumičů. Jedno auto má instalované nové tlumiče KYB, druhé se pohybuje na opotřebených, s počtem najetých kilometrů nad 80 000. Divák má dojem, jakoby se osobně účastnil jízdy. Během provádění manévrů můžeme pozorovat a porovnávat chování obou vozidel. Během nouzového brzdění se dráha potřebná pro zastavení automobilu s opotřebenými tlumiči prodlužuje o více než 3 metry. Video velmi inovativně a příznivě pomáhá zákazníkům uvědomit si, jak důležité jsou pro bezpečnost a jízdní komfort tlumiče a jak velké riziko se pojí s jízdou s nesprávným zavěšením: https://kyb-europe.com/ceska-republika/vr/.

 

9. MOBILNÍ APLIKACE KYB

Aplikace vznikla s ohledem na podporu každodenní práce mechaniků a servisů. Je dostupná k bezplatnému stažení z obchodu App Store a Google Play. Aplikace plní dvě funkce:
– Část 1: Pomáhá mechanikům vysvětlit zákazníkům nezbytnost výměny opotřebených nebo poškozených součástí zavěšení – jako klíčové záležitosti pro bezpečnost a jízdní komfort. Aplikace zasílá řidiči textovou zprávu s informací o identifikovaných poškozeních v systému zavěšení jeho vozidla a o součástech určených k výměně. Společně s informacemi zasílá odkazy na videa představující hrozby a riziko spojené s provozem opotřebených tlumičů, pružin zavěšení a montážních prvků.

– Část 2: Představuje kompletní opravu, kterou servis na vozidle zákazníka provedl. Aplikace také může zaslat textovou zprávu řidiči společně s připojenými fotografiemi jak před, tak i po provedení služby: https://kyb-europe.com/ceska-republika/app/.

 

10. NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

KYB Europe uvedlo novou verzi webových stránek: www.kyb-europe.com. Obnovené stránky byly navrženy tak, aby návštěvníkům usnadnily vyhledávání jednotlivých informací. Společně se zlepšením funkčnosti je další předností stránek přátelský formát a optimalizace pro mobilní zařízení.
KYB klade velký důraz na vývoj nástrojů technické podpory – pro usnadnění jejich používání jsou nyní dostupné na jednom místě. V záložce „Technická podpora“ lze najít např. portál fotografií výrobků 360˚, bohatou knihovnu instruktážních videí, návody a technické zpravodaje a přístup k elektronickému katalogu spravovanému TecDoc.

www.kyb-europe.com