Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak zpracováváme osobní údaje při vaší návštěvě našich webových stránek.

1. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Může se jednat o údaje, které s vámi mohou být osobně spojeny, například jméno, adresa, e-mailová adresa nebo chování uživatele.

2. Správce údajů

Správcem údajů podle článku 4, odstavce 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost KYB Europe GmbH, Langfeldstrasse 11, 80939 München, Německo, data.protection@kyb-europe.com

3. Jaké osobní údaje shromažďujeme

Naše webové stránky jsou určeny primárně k informačním účelům. Zainteresovaní uživatelé se mohou informovat o naší společnosti a našich produktech a službách. Údaje a informace, které shromažďujeme, lze rozdělit do následujících kategorií:

Automaticky shromažďované údaje: Při návštěvě našich webových stránek a jejich využívání automaticky shromažďujeme informace, včetně osobních údajů, o vámi použitých technologiích a o tom, jak tyto technologie a naše webové stránky používáte.

 • • Protokolové soubory a informace o zařízení: Protokolové soubory obsahují údaje, které váš prohlížeč automaticky přenáší na náš webový server. Tyto protokolové soubory obsahují následující informace:
  • vaše IP adresa;
  • datum a čas požadavku;
  • požadovaná adresa URL (konkrétní webová stránka);
  • stav přístupu / stavový kód HTTP;
  • objem přenášených dat;
  • webová stránka, ze které požadavek přišel;
  • typ prohlížeče a nastavení jazyka prohlížeče.
 • Cookies/majáky: Využíváme soubory cookies a tzv. webové majáky (web beacons) a umožňujeme také našim obchodním partnerům, aby tyto sledovací technologie na našich webových stránkách využívali. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč automaticky ukládá do paměti vašeho zařízení. Soubory cookies obsahují různé údaje, například informace o webových stránkách, které navštěvujete, o četnosti zobrazení stránek a o činnosti, kterou na našich webových stránkách provádíte. Tyto údaje jsou pseudonymizovány, takže přiřazení údajů k určitému uživateli již není možné. Další informace o souborech cookies, které používáme, a o tom, jak tyto technologie využíváme, naleznete v našich Zásadách souborů cookies.

Vámi poskytované údaje a informace: Pokud nás kontaktujete s obecnými dotazy ohledně naší společnosti a našich výrobků nebo nám napíšete v případě problémů s výrobky, uložíme a zpracujeme vaše osobní údaje poskytnuté spolu s dotazem. Je vaším svobodným rozhodnutím, které informace a údaje nám poskytnete. Vyhrazujeme si však právo odmítnout dotazy, které neobsahují minimální informace o vaší totožnosti. V případě nutnosti vás kontaktujeme a požádáme o další údaje a informace, abychom váš dotaz mohli zpracovat k vaší plné spokojenosti.

4. Jak využíváme údaje, které od vás shromažďujeme? Na jakém právním základě je založeno použití údajů?

Vaše informace, včetně osobních údajů, používáme, uchováváme a zpracováváme k následujícím účelům a na následujícím právním základě:

Poskytování, zlepšování, vývoj a zabezpečení webových stránek: K zpřístupnění webových stránek včetně jejích funkcí používáme protokolové soubory. Informace a údaje také využíváme pro optimalizaci našich webových stránek a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Pro tento účel musí vaše IP adresa zůstat uložena po dobu trvání relace.

Protokolové soubory používáme jako součást našeho oprávněného zájmu o dostupnost a neustálý vývoj našich webových stránek. Právním základem pro používání protokolových souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Analýza: Informace a údaje vygenerované soubory cookies používáme k analýze využití našich webových stránek. To nám umožňuje zjistit více o počtu návštěv webové stránky, chování uživatelů nebo délce vašeho setrvání na stránce a vyvodit závěry o tom, který obsah na našich webových stránkách je pro návštěvníky zvláště zajímavý a který naopak méně. Můžeme to vzít v úvahu při budoucích aktualizacích a redesignech našich webových stránek.

Máme oprávněný zájem na analýze používání našich webových stránek. To je jediný způsob, jak zjistit, zda a jak se naše webové stránky setkávají s jakýmkoli zájmem, a poskytuje nám to možnost lépe plánovat a využívat naše zdroje. Právním základem pro použití souborů cookies k analytickým účelům je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Marketing a reklama: Údaje ze souborů cookies a tzv. webových majáků využíváme také k reklamním účelům, například pro zobrazení reklamy na našich webových stránkách nebo webových stránkách třetích stran. Údaje mohou poskytnout informace o tom, jak procházíte internetem a o kterou reklamu jste zvláště projevili zájem, protože jste na ni klikli. To našim inzertním partnerům umožňuje mnohem efektivnější zacílení reklamy a vytváření doporučení na základě vašich zájmů a preferencí.

Máme oprávněný zájem na využívání vašich údajů v souvislosti s našimi marketingovými a reklamními činnostmi, protože bychom vám rádi nabídli naše výrobky a/nebo výrobky, které by vás mohly zajímat. Údaje shromážděné soubory cookies také využíváme, abychom pochopili, jak jsou naše reklamní kampaně efektivní, a to nám pomáhá sestavit plán a rozpočet naší inzerce. Právním základem pro použití souborů cookies k analytickým účelům je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Komunikace: Údaje, které si od vás vyžádáme nebo které nám poskytnete v souvislosti s vaším dotazem při kontaktování naší společnosti, využíváme k tomu, abychom mohli na váš dotaz co nejrychleji a nejúčinněji reagovat.

Použití vašich údajů v souvislosti s komunikací s vámi odpovídá našemu oprávněnému zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Co se týče konkrétního dotazu na naše výrobky, zejména v případě objednávky, použití vašich údajů je vyžadováno pro plnění smlouvy a/nebo provádění předsmluvních opatření na základě vaší žádosti v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

5. Budou údaje a informace o mně sdíleny s ostatními?

Abychom mohli poskytovat naše webové stránky a dosáhnout popsaného účelu, tj. poskytovat a zobrazovat naše webové stránky a provádět marketing a reklamu, spolupracujeme s různými poskytovateli služeb. Jedná se o následující produkty, které jsme zařadili na naše webové stránky a o kterých vás informujeme na základě nám dostupných znalostí:

  • Produkty Google: Na našich webových stránkách integrujeme produkty společnosti Google, LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA. Google shromažďuje a ukládá data pomocí souborů cookies, které budou automaticky umístěny na vašem počítači (soubory cookies viz výše). Jedná se o následující produkty:
   • Google Analytics: Pro výše zmíněné účely analýzy používáme analytickou službu Google Analytics od společnosti Google. Google Analytics je analytický nástroj, který nám poskytuje informace o používání webových stránek. Za tímto účelem my nebo Google umístíme soubory cookies do vašeho počítače, které zaznamenají vaše chování na našich webových stránkách, a předáme je společnosti Google. Společnost Google využije tyto údaje k sestavení analytických zpráv o používání našich webových stránek. Společnost Google může tyto informace předávat třetím stranám za účelem splnění zákonné povinnosti nebo pokud třetí strana zpracovává údaje jménem společnosti Google.Aktivovali jsme anonymizaci IP adresy služby Google Analytics. Před odesláním na servery společnosti Google v USA bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech EHP. Tím se stane nedohledatelnou. Ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena tam. Další informace o službě Google Analytics naleznete na adresehttp://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
   • Google Maps: Na našich webových stránkách naleznete mapy Google Maps, na nichž se vám ukáže poloha naší nejbližší kanceláře a které vám také umožní si k ní naplánovat cestu. Jestliže navštívíte naše webové stránky s mapami Google Maps, Google bude shromažďovat, zpracovávat a využívat informace o tom, jak používáte tuto možnost – např. datum a čas vaší návštěvy, vaši IP adresu a adresu, kterou jste zadali pomocí funkce Directions. Před tím vás však požádáme o souhlas se zpracováním dat společností Google podle článku 6 (1) (a) GDPR. Více informací o zpracování dat společností Google naleznete v politice ochrany soukromí Google, kde si rovněž můžete změnit nastavení ochrany svých osobních údajů v centru ochrany údajů.Jestliže chcete získat podrobné informace o správě vlastních údajů v souvislosti s produkty společnosti Google, navštivte laskavě https://support.google.com/accounts/topic/7188671?hl=en&ref_topic=3382254.
   • Google Youtube: Abychom poskytovali názorné příklady týkající se naší společnosti a našich pracovních postupů, vkládáme na web videa společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, patřící společnosti Google. Jakmile navštívíte web, který obsahuje video YouTube, umístí YouTube do vašeho zařízení soubory cookies. Prostřednictvím těchto cookies získá YouTube informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách a o tom, zda jste video zhlédli. Vezměte prosím na vědomí, že jsme videa vložili s aktivovaným „rozšířeným režimem ochrany údajů“. To znamená, že služba YouTube nebude informace sdílet s dalšími službami společnosti Google, zejména s její reklamní sítí DoubleClick. Společnost YouTube však může tyto informace přiřadit k vašemu členskému účtu v případě, že jste členem služby YouTube a přihlásili jste se do svého členského účtu. Službě YouTube můžete zabránit v přiřazení informací k vašemu členskému účtu tím, že se ještě před návštěvou naší webové stránky odhlásíte ze svého členského účtu. Další informace o ochraně údajů službou YouTube naleznete na následujícím odkazu: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
  • StatusCake: Využíváme aplikaci StatusCake od společnosti TrafficCake Limited, Third Floor, 12 East Passage, Londýn EC1A 7LP, Velká Británie. StatusCake je monitorovací služba, která monitoruje používání a chování komponentů stránek, takže je možné zlepšit jejich výkon, provoz, údržbu a odstraňování problémů. Služba StatusCake za tímto účelem umístí do počítače soubory cookies, které zaznamenávají vaše používání našich webových stránek. Další informace o ochraně údajů ve službě StatusCake naleznete na následujícím odkazu: https://www.statuscake.com/privacy-policy/
  • WordFence: Využíváme aplikaci WordFence od společnosti Defiant, Inc., 800 5th Ave., Suite 4100, Seattle, WA 98104, USA. WordFence je webová bezpečnostní služba, která monitoruje návštěvnost webu, aby maximalizovala bezpečnost a blokovala pokusy o škodlivé útoky. Za tímto účelem aplikace WordFence umisťuje na váš počítač soubory cookies a sleduje a ukládá IP adresy a informace o poloze uživatele. Další informace o ochraně údajů ze strany WordFence naleznete na následujícím odkazu: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

6. Jak dlouho budou mé údaje uloženy?

Vaše údaje, které jste nám poskytli, ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou ke splnění příslušného účelu, pro který jste nám své údaje sdělili, nebo ke splnění zákonných požadavků.

Protokolové soubory se vymažou po ukončení příslušné relace. Protokolové soubory pro bezpečnostní účely jsou jako preventivní opatření proti útokům na našich webových stránkách automaticky smazány nejpozději po 7 dnech.
Doba uchovávání souborů cookies a podobných technologií se pohybuje od 24 hodin do 8 let.

7. Budou údaje předávány i příjemcům mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)?

Osobní informace sdílíme s dodavateli sídlícími v zemích mimo EHP. V takovém případě zajistíme, aby měl příjemce odpovídající úroveň ochrany údajů (např. na základě rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU pro danou zemi, vlastní certifikace příjemce pro štít soukromí EU-US Privacy Shield nebo dohody o tzv. standardních smluvních ustanoveních Evropské unie s příjemcem) nebo dostatečný souhlas.

Abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů, můžeme vám poskytnout přehled příjemců ve třetích zemích a kopii konkrétně dohodnutých předpisů. Použijte prosím informace uvedené v části „Kontakt“ níže.

8. Jaká mám práva?

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu, přenositelnost a výmaz svých osobních údajů.

V případě, že zpracování údajů je odůvodněno našimi oprávněnými zájmy, máte právo vznést námitku proti zpracování údajů do budoucna, pokud údaje nejsou nezbytné pro provoz webových stránek (což je zvláště případ protokolových souborů).

Vaše právo na námitku v souvislosti se společností Google: Společnosti Google můžete zabránit v ukládání souborů cookies různými způsoby:

   • • nastavení prohlížeče tak, aby nepřijímal soubory cookies. Rádi bychom však poukázali na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí našich webových stránek;
   • • stažení a instalace doplňku prohlížeče nabízeného společností Google pro produkt „Google Analytics“ z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;
   • • stažení a instalace doplňku prohlížeče nabízeného společností Google pod následujícím odkazem, aby se zabránilo vyhodnocení vašich zájmů společností Google za účelem zobrazování reklamy zaměřené na uživatele nebo jeho zájmy: http://www.google.com/settings/ads/plugin;
   • • zákaz reklam založených na zájmovém chování od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „O reklamách“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices který bude smazán, pokud smažete své soubory cookies.

Vaše právo podat stížnost u orgánu dozoru: Aniž jsou dotčena výše uvedená práva, máte právo podat stížnost u orgánu dozoru, zejména v členském státě svého místa pobytu či práce nebo místa, kde máte podezření na porušení předpisů, a to v případě, kdy se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s GDPR.

Orgán dozoru, který podal stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

9. Kontakt

Kterýkoli subjekt údajů se může se všemi dotazy a návrhy týkajícími se ochrany údajů kdykoli obrátit přímo na inspektora ochrany údajů společnosti KYB Europe GmbH, a to buď prostřednictvím e-mailu data.protection@kyb-europe.com, nebo na adrese:
Data Protection Officer of KYB Europe GmbH
– osobně –
Fritz-Vomfelde-Str. 20,
40547 Düsseldorf, Německo
Tel.: +49 (0) 211 538 059 – 174