Několik faktů

Jedno z pěti vozidel opouštějící výrobní závod má namontované KYB tlumiče. Můžete se proto spolehnout, že tlumiče stejné kvality održíte od KYB jako náhradní díl. Zavěšení kola je tvořeno třemi základními kompomenty jenž jsou pneumatika, pružina a tlumič. Všechny tyto díly můsí být v dobrém technickém stavu, aby pneumatika měla správnou přilnavost k povrchu vozovky.

Již jeden opotřebovaný tlumič dokáže prodloužit brzdnou dráhu vozidla až o 2 metry a to je velmi důležitá vzdálenost pro bezpečné zastavení vozidla.

 

Safety Tips

Montážní Sady

Jaká je funkce horního uložení tlumiče?

Horní uložení tlumiče zprostředkovává vazbu mezi karoserií a závěsem kola. Skládá se z gumového těla absorbující vibrace a hluk a axiálního ložiska, které zabezpečuje natáčení tlumící jednotky závěsu do rejdu. Gumové tělo se postupem času otlačí, a pak začne pronikat do karoserie větší hluk. Taktéž ložisko se opotřebí a dokonce se může i zadřít. Horní uložení by mělo být správně vyměněno vždy s tlumičem.

Jak mohu poznat poškozené horní uložení?

Pokud má Vaše vozidlo následující symptomy měli byste navštívit servis pro kontrolu horního uložení.

Zvuky ozývající se z předního závěsu kola při zatáčení hlavně na nerovnostech.

Vibrace od volantu.

Klepání od předního závěsu kola jdoucí do karosérie.

Ochranné Sady

Jakou funkci mají ochranné sady tlumič?

Ochranná sada se skládá z prachovky a dorazu tlumiče. Prachovka chrání tlumič a hlavně jeho pístní tyč před poškozením jako např.: sůl, abrazivní posypový materiál, odlétávající kamení atd.. Pokud ochranná sada neplní svoji funkci může dojít při poškození pístní tyče, k úniku oleje z tlumiče. Doraz plní také velmi důležitou funkci při maximálním propérování dokáže pohltit energii kmitajícího závěsu kola. Proto je velmi důležité, aby byl vyroben z vhodného absorbujícího materiálu. Ochranné sady by měli být vždy měněny zároveň s tlumičem.

Jak můžete identifikovat poškozené ochranné sady?

Na stav ochranných sad mají velký vliv povětrností podmínky a stav vozovky. Velmi často trpí polyuretanový doraz, jenž má svoji životnost. Důležité je také čas od času zkontrolovat jestli je ochranná sada dobře nasazená na tlumič a tím pádem plní svoji funkci.

Pokud na Vašem vozidle zpozorujete následující věci, měli byste navštívit servis a nechat si ochranné sady zkontrolovat:

> Ochranná manžeta je ve špatné poloze.

> Je vidět lesklá pístní tyč tlumiče.

> Při maximálním propérování se ozývá bouchání od závěsu kola

 

Vinuté Pružiny

Jakou funkci mají vinuté pružiny závěsu kola

Pružiny pérování drží celou hmotnost vozidla, udělují mu správnou světlou výšku a zabezpečují odpružení závěsů kol. Pružiny díky jejich stlačování absorbují různé nerovnosti povrchu vozovky. Pružiny by měli být vždy vyměněny v páru na nápravě.

Jak mohu zjistit opotřebení pružin?

Pružiny se časem unaví – sednou si, popřípadě prasknou. Pokud zpozorujete některý z následujících symptomů, měli byste navštívit servis:

>  Vozidlo vypadá nižší na jedné straně (může být zapříčiněno sesednutím popřípadě i prasknutím pružiny-vozidlo má nižší světlou výšku).

Vozidlo je padnuté na jednu stranu (většinou bývá prasklá pružina na daném závěsu kola).

> Vozidlo se opírá o jednu stranu (většinou bývá prasklá pružina).

Pružina správně nesedí v misce tlumiče.

Tlumiče Pérování

Jakou funkci mají tlumiče párování?

Tlumiče pérování udržují kolo vozidla v neustálém kontaktu s vozovkou a tím umožňují jeho ovládání a snadnější přenesení brzdných sil. Bez tlumičů by kolo nekontrolovatelně poskakovalo přes nerovnosti vozovky a pružina závěsu kola by neustále kmitala, dokud by nespotřebovala všechnu energii. Tlumiče absorbují toho kmitání pružiny a vrací ji zpátky, aby bylo kolo ve styku s vozovkou. Tlumič a pružina vždy pracují jako nedílný tlumící celek závěsu kola.

I pouze s jedním opotřebovaným tlumičem dojde k prodloužení brzdné dráhy vozidla při rychlosti 50km/h až o 2 metry. To je velký rozdíl mezi bezpečným zastavením a hazardováním. Vždy měňte tlumiče na nápravě pouze v páru.

Jak mohu zjistit, že moje tlumiče jsou opotřebované?

Tlumiče pérování se opotřebovávají postupně, a tak při častém používání vozidla je obtížné zjistit že jsou již opotřebované a je třeba jejich výměna. Pokud tedy Vaše vozidlo trpí následujícími příznaky, měli byste navštívit servis k jejich kontrole:

Při prudkém brzdění nadměrné potápění předku vozidla.

Vozidlo táhne na jednu stranu.

Při zatáčení je vozidlo nestabilní.

Opotřebované plošky na pneumatikách.

Nestabilita vozidla při bočním větru.

Vibrace volantu.

Rány od závěsů kol na nerovné vozovce.

Při tažení vozidla je cítit jeho nestabilita.

Únik oleje z tlumiče.

Najdi svého distributora

 

Hledání distributora