Nowy wiceprezes KYB Europe

Yuto Uchida zastąpił Tetsunosuke Nagasawa w roli wiceprezesa KYB Europe GmbH.

Uchida rozpoczął swoją karierę w KYB w kwietniu 2003 r., zaraz po ukończeniu studiów. W latach 2004-2009 pracował w KYB America, a następnie w KYB Europe od 2010 do 2015r., po czym wrócił do centrali w Tokio jako Kierownik Sprzedaży KYB Aftermarket. W 2019 roku przeniósł się do moskiewskiego biura, gdzie był Dyrektorem KYB Eurasia.

Uchida objął obowiązki wiceprezesa w KYB Europe GmbH z siedzibą w  Düsseldorfie, Niemcy, gdzie jest odpowiedzialny zarówno za działalność na pierwszy montaż (OE), jak i rynek wtórny w Europie.

Rodzina Uchidy jest silnie związana z KYB ponieważ jego ojciec, mama, siostra, wujek, dziadek, a nawet dziadek jego żony pracowali dla KYB!

„KYB Europe jest silnym zespołem i pomimo skomplikowanych warunków na całym świecie, jako dostawca premium na rynku wtórnym ciężko pracujemy, aby przezwyciężyć trudności, zawsze uwzględniając potrzeby klientów.”- podsumował Yuto Uchida.