Fjæringssystem spiller en nøkkelrolle i kjøresikkerhet.

Om en av støtdemperne på bilen er slitt, kan det øke bremselengden med opptil 2 meter, noe som kan være kritisk i enkelte situasjoner.

Bilens fjæring består av tre komponenter – dekket, fjæren og støtdemperen. Alle de tre komponentene må være i god stand for at dekket skal ha god kontakt med underlaget.

1 av 5 biler som forlater bilfabrikkene rundt om i verden, er utstyrt med støtdempere fra KYB som standardutstyr. Du kan stole på at reservedelene fra KYB har samme høye produktkvalitet.

KYB anbefaler at støtdemperne sjekkes for hver 20 000 kilometer og skiftes etter 80 000 kilometer. Støtdemperne bør alltid skiftes parvis.

Støtdempere

Hvilken funksjon har støtdemperne?

Støtdemperne trykker dekkene ned mot veibanen slik at du kan styre og bremse på en sikker måte. Uten støtdempere ville skruefjæren blitt presset sammen hver gang bilen kjørte over en hump i veien. Fjæren ville forsette å gynge til energien i fjæren var brukt opp. Støtdemperne regulerer denne bevegelsen ved å ta opp energien i fjærbevegelsen og skyver fjæren tilbake til opprinnelig tilstand slik at bilen er stabil og har god kontakt med veibanen.

Om en av støtdemperne er slitt, kan det øke kjøretøyets bremselengde med opptil 2 meter ved 50 km/t, noe som kan være kritisk i enkelte situasjoner. Skift alltid begge demperne på samme aksel.

Hvordan vet jeg at støtdemperne er dårlige?

Støtdemperne slites gradvis over tid og det kan være vanskelig å vite når de bør skiftes. Hvis du oppdager følgende på bilen, bør du levere den på verksted for en sjekk:

 • Fronten stuper ved bremsing
 • Bilen drar mot ene siden
 • Bilen føles ustabil i svinger
 • Ujevn slitasje på dekkene
 • Bilen skjener i sidevind
 • Vibrasjoner i rattet
 • Bilen spretter over humper
 • Bilen føles ustabil ved trekking av last
 • Oljelekkasje på støtdemperen

KYB anbefaler at støtdemperne sjekkes for hver 20 000 kilometer og skiftes etter 80 000 kilometer.

Monteringssett

Monteringssett

Monteringssettet er forbindelsesleddet mellom karosseriet og fjæringen. De inneholder en gummifôring som absorberer eventuelle støt fra ujevnheter i veibanen, og et lager som gjør at demperen kan dreie når rattet svinges. Disse er i konstant bruk når bilen kjører og forringes med tiden akkurat som andre produkter i gummi. De bør derfor alltid skiftes samtidig med støtdemperne.

Hvordan vet jeg at Monteringssettene er slitte?

Hvis bilen har følgende symptomer, bør du få verkstedet til å sjekke Monteringssettkomponentene:

 • Lyder fremme i bilen når du styrer
 • Vibrasjoner i rattet
 • Bankelyder under kjøring

Beskyttelsessett

Hvilken funksjon har Beskyttelsessettet?

Beskyttelsessettet består av en gummistopper og et støvdeksel. Støvdekslet hindrer at støv og skitt skader tetningen på støtdemperen, noe som ellers kan føre til oljelekkasje. Gummistopperen fungerer som en pute som beskytter fjæringen mot å komme i kontakt med støtdemperens metalldel og bunnen av monteringssettet når den er helt sammenpresset. Når støtdemperne skiftes, må beskyttelsessettene også skiftes ut.

Hvordan vet jeg at Beskyttelsessettene er slitt?

Komponentene i beskyttelsessettet utsettes for stor belastning fra veiforholdene og får gjerne store skader, faller av eller mister formen. Hvis bilen har følgende symptomer, bør du få verkstedet til å sjekke monteringssettkomponentene:

 • Støvdekslet faller av
 • Stempelstangen er synlig
 • Du hører en lyd når du kjører over en stor hump

Skruefjærer

Hvilken oppgave har fjærene?

Skruefjærene bærer vekten av kjøretøyet og presses sammen for å absorbere støt fra humper og ujevnheter i veibanen. Fjærene sørger også for riktig bakkeklaring. De må derfor alltid skiftes parvis.

Hvordan vet jeg at fjærene er slitte?

Fjærene svekkes over tid, og noen ganger knekker de. Hvis du oppdager følgende på bilen, bør du levere den på verksted for en sjekk:

 • Bilen er lavere på den ene siden – dette kan være et tegn på metalltretthet og at fjæren siger sammen slik at bilen ikke har riktig bakkeklaring
 • Bilen har kollapset på den ene siden – dette skyldes trolig en knekt fjær
 • Bilen luter mot ene siden – dette skyldes også trolig en ødelagt skruefjær
 • Skruefjæren sitter ikke ordentlig på plass i fjærsetet

Støtdempere

Hvilken funksjon har støtdemperne?

Støtdemperne trykker dekkene ned mot veibanen slik at du kan styre og bremse på en sikker måte. Uten støtdempere ville skruefjæren blitt presset sammen hver gang bilen kjørte over en hump i veien. Fjæren ville forsette å gynge til energien i fjæren var brukt opp. Støtdemperne regulerer denne bevegelsen ved å ta opp energien i fjærbevegelsen og skyver fjæren tilbake til opprinnelig tilstand slik at bilen er stabil og har god kontakt med veibanen.

Om en av støtdemperne er slitt, kan det øke kjøretøyets bremselengde med opptil 2 meter ved 50 km/t, noe som kan være kritisk i enkelte situasjoner. Skift alltid begge demperne på samme aksel.

Hvordan vet jeg at støtdemperne er dårlige?

Støtdemperne slites gradvis over tid og det kan være vanskelig å vite når de bør skiftes. Hvis du oppdager følgende på bilen, bør du levere den på verksted for en sjekk:

 • Fronten stuper ved bremsing
 • Bilen drar mot ene siden
 • Bilen føles ustabil i svinger
 • Ujevn slitasje på dekkene
 • Bilen skjener i sidevind
 • Vibrasjoner i rattet
 • Bilen spretter over humper
 • Bilen føles ustabil ved trekking av last
 • Oljelekkasje på støtdemperen

KYB anbefaler at støtdemperne sjekkes for hver 20 000 kilometer og skiftes etter 80 000 kilometer.

Monteringssett

Monteringssett

Monteringssettet er forbindelsesleddet mellom karosseriet og fjæringen. De inneholder en gummifôring som absorberer eventuelle støt fra ujevnheter i veibanen, og et lager som gjør at demperen kan dreie når rattet svinges. Disse er i konstant bruk når bilen kjører og forringes med tiden akkurat som andre produkter i gummi. De bør derfor alltid skiftes samtidig med støtdemperne.

Hvordan vet jeg at Monteringssettene er slitte?

Hvis bilen har følgende symptomer, bør du få verkstedet til å sjekke Monteringssettkomponentene:

 • Lyder fremme i bilen når du styrer
 • Vibrasjoner i rattet
 • Bankelyder under kjøring

Beskyttelsessett

Hvilken funksjon har Beskyttelsessettet?

Beskyttelsessettet består av en gummistopper og et støvdeksel. Støvdekslet hindrer at støv og skitt skader tetningen på støtdemperen, noe som ellers kan føre til oljelekkasje. Gummistopperen fungerer som en pute som beskytter fjæringen mot å komme i kontakt med støtdemperens metalldel og bunnen av monteringssettet når den er helt sammenpresset. Når støtdemperne skiftes, må beskyttelsessettene også skiftes ut.

Hvordan vet jeg at Beskyttelsessettene er slitt?

Komponentene i beskyttelsessettet utsettes for stor belastning fra veiforholdene og får gjerne store skader, faller av eller mister formen. Hvis bilen har følgende symptomer, bør du få verkstedet til å sjekke monteringssettkomponentene:

 • Støvdekslet faller av
 • Stempelstangen er synlig
 • Du hører en lyd når du kjører over en stor hump

Skruefjærer

Hvilken oppgave har fjærene?

Skruefjærene bærer vekten av kjøretøyet og presses sammen for å absorbere støt fra humper og ujevnheter i veibanen. Fjærene sørger også for riktig bakkeklaring. De må derfor alltid skiftes parvis.

Hvordan vet jeg at fjærene er slitte?

Fjærene svekkes over tid, og noen ganger knekker de. Hvis du oppdager følgende på bilen, bør du levere den på verksted for en sjekk:

 • Bilen er lavere på den ene siden – dette kan være et tegn på metalltretthet og at fjæren siger sammen slik at bilen ikke har riktig bakkeklaring
 • Bilen har kollapset på den ene siden – dette skyldes trolig en knekt fjær
 • Bilen luter mot ene siden – dette skyldes også trolig en ødelagt skruefjær
 • Skruefjæren sitter ikke ordentlig på plass i fjærsetet