Husk på fjærer!

Spiralfjærer i hjulopphenget spiller en veldig viktig rolle i styringssystem. De bærer vekten på kjøretøyet og demper vibrasjoner som følge av kjøring på ujevn overflate. Støtdempere begrenser ukontrollert vibrasjon av fjæring, og er sammen med dem ansvarlige for å holde hjulene i kontakt med veibanen.

Det må huskes at fjærenes tekniske tilstand påvirker levetiden på støtdempere og andre elementer i fjæringssystemet og er viktig for kjøresikkerhet og komfort.

Vinteren er en utfordring for fjærer

Vinteren kan være en vanskelig tid ikke bare for sjåfører, men også for kjøretøy. Salt som brukes av veitjenester er veldig ødeleggende både for veibanen og mange deler av bilen. Sand og veisalt kommer mellom bevegelige deler, noe som forårsaker akselerert slitasje på dem. Mange defekter som dukker opp i asfalten utgjør en enorm fare for sjåførene og forårsaker ofte skader på fjærer og andre fjæringskomponenter.

Det er viktig at kjøretøymekanikk-verksted kontrollerer fjæringskomponentene for «vinter» skader. Det er godt å gå igjennom den tekniske tilstanden til fjæringssystemet når man skifter sesongdekk, utfører periodisk inspeksjon eller iverksetter andre korrigerende tiltak.

Mekanikker spiller den viktigste rollen i denne kampanjen. Et profesjonelt verksted for kjøretøymekanikk bør alltid informere kundene sine om feil som de oppdaget på kjøretøyet, og informere dem om effekter av slike skader.

Hva skal man se etter under visuell vurdering? Hva er typiske skader på fjærer?

1. Sprekker

Kontroll av fjærer

Sprekker på fjærer dannes oftest i de endeleddene. De plasseres i passende fjærbensfeste, gummiputer eller stoppeplater, der en blanding av vann, sand, salt og andre urenheter ofte samler seg. I mange kjøretøy utstyrt med McPherson-fjæring, hender det at fjærens nedre ledd er helt dekket av de skrudd opp kantene på støtdemperplaten, noe som gjør visuell vurdering vanskelig.

Ende av fjærene er kuttet jevnt i produksjonsprosessen, og ujevnt fjærbrudd kan indikere en ødelagt ende.

Sammenligning av bakkeklaringshøyde

Et fjærbrudd eller permanent deformasjon kan bli funnet ved å sammenligne høyden på en av karosserikomponentene i forhold til bakken på begge sider. Denne målingen gir bare mening når bilen står på et jevnt underlag.

2) Korrosjon

Kontroll av fjærens beskyttende overflate

Hvis lakken som fjæren er belagt med i produksjonsprosessen blir skadet, dukker små korrosjonsgroper opp på overflaten. De svekker materialet og fører til tap av den nødvendige fjærstivheten, og i ekstreme tilfeller, til brudd. Skader på den antikorrosive overflaten kan være et resultat av monteringsfeil eller ødeleggende virkning av forurensning i form av sand, små steiner, veisalt og slaps.

3) Bakkeklaring

Økt kjøretøyvekt

Langvarig kjøring med stor belastning påvirker fjærenes ytelsesegenskaper og form. For stor aksellast eller overskridelse av den tillatte totalvekten på kjøretøyet fører til at fjærens spoler blir satt under bruk. Dette kan føre til en reduksjon i kjøretøyets bakkeklaring og til slutt til fjærbrudd. Det må også huskes at å øke eller redusere kjøretøyets bakkeklaring kan være et resultat av en feil fjærstilling i forhold til støtdemperen [resultat av monteringsfeil], manglende bruk av monteringselementene som anbefales av produsenten under reparasjonsarbeid eller feil identifisering og valg av reservedeler.

4) Deformasjoner

Installasjon som er ikke kompatibel med reparasjonsteknologi

Som et resultat av monteringsfeil kan fjæren være feil plassert i forhold til det øvre støtdempermonteringssettet og i den nedre platen. Resultatet av en slik handling kan for eksempel være at fjæren gnir på hjulbuen, man hører forskjellige irriterende og plagsomme banker/dunkelyder, metallisk knirk etc. Feil monteringsposisjon av fjæring kan føre til brudd, ukontrollert forskyvning i skyveplaten og ødelegge støtdemperen.

KYB anbefaler at fjæringskomponentene sjekkes regelmessig og at eventuelle feil som blir funnet blir håndtert tidlig nok for sikkerhets skyld.