Husk om støtdempere om våren

Om vinteren kan værforholdene negativt påvirke kjøretøyets fjæringskomponenter, noe som ofte fører til deres permanente skade og påvirker sikkerhet under kjøring. Til tross for de nylige hendelsene som har forstyrret fungering av alle områder i det sosiale livet, bør vi huske at denne tilstanden definitivt vil forbedre seg og vi vil komme tilbake til normal funksjon og daglige aktiviteter. La oss ikke glemme i alt dette om den veldig viktige saken som er sikkerheten til vår bil. Snart vil det bli hyppigere besøk på bilverksteder knyttet til sesongens dekkskift eller grunnleggende service som vanligvis utføres om våren, nemlig oljeskift og inspeksjon av fjæring.

KYB råder til å klargjøre bilen etter vinteren tidlig nok og sjekke kjøretøyets fjæringssystem, spesielt støtdempere og andre elementer i dempings- og fjæringsystemet. De har enorm innvirkning på sikkerhet under kjøring og riktig oppførsel av bilen på veien. Eventuelle funksjonsfeil må fjernes umiddelbart i henhold til anbefalinger fra bilprodusenten. Vi skal huske at vi sjekker bilen for brukernes sikkerhet. Mangelfulle støtdempere kan bidra til mange farlige og tragiske trafikksituasjoner og hendelser.

Hvordan kan man forhindre dette? Gjerne gjennom reklamekampanjer som har som formål å øke  sjåførenes bevissthet om behov for å gjennomføre kontroller av kjøretøyets fjæringssystem, inkludert støtdempere. KYB driver med opplæringsvirksomheten på reservedelsmarkedet. Opplæringer rettes direkte mot bilmekanikere for å utdanne og gi nødvendig informasjon angående diagnostikk og reparasjoner av elementer i dempings- og fjæringsystemet.

KYB anbefaler regelmessige kontroller av støtdempere og andre fjæringskomponenter hver 20 000 km, og i tillegg under sesongens dekkskift eller før planlagte lange reiser.

Støtdemperfunksjoner

Støtdempere er hydrauliske komponenter der driftsprinsipp er nært knyttet til væskemekanikk og den fysiske prosessen som oppstår inne i dem under drift.

Under bevegelse av stempelstangen frigjøres det kinetisk energi som gjennom hydraulisk motstand som genereres i ventilene blir konvertert til varme. Støtdempere som brukes i biler fungerer som klassiske vibrasjonsdempere som er ansvarlige for absorpsjon av disse vibrasjonene. Uansett hvilken type støtdempere som brukes, er funksjonene spesifikt definert og disse elementene bestemmer direkte om kjøretøyets trafikksikkerhet.

Hovedoppgavene til støtdempere er følgende:

  • demping av vibrasjoner forårsaket av bilens bevegelse over ujevnheter,
  • sikring av konstant kontakt av hjul med veibane,
  • kjøretøystabilisering under svinger eller plutselige retningsendringer,
  • direkte innvirkning på kjørekomfort og -sikkerhet,
  • sikring av riktig funksjon av bremsesystemet.

Når vi kjører bilen med slitte støtdempere utsetter vi oss selv og andre trafikkdeltakere for mange situasjoner som ofte blir undervurdert.

En av de største farene ved å kjøre med slitte støtdempere er reduksjon i kjøretøyets bremseevne. Ved utførelse av denne manøveren brytes hjulet bort fra bakken og forårsaker mangel på permanent kontakt med veibane, noe som betydelig reduserer bremseeffektivitet. Avstanden som trengs for å stoppe bilen strekker seg helt drastisk, selv med 2-3 meter i en hastighet på 50 km/t. Korrekt drift av bremseassistansesystemer ABS, fremdriftssystemer ASR og trekkontrollsystemer ESP er også forstyrret. Under bremsing oppstår det også fenomenet med dykking av bilens front og falling av bak på bilen ved akselerering, noe som kan forårsake enormt ubehag ved styring og føre til tap av stabilitet og kontroll over kjøretøyet.

Dette utgjør en enorm fare på veien og kan være en direkte årsak til en ulykke.

Vi bør også huske om en betydelig forverring av kjørekomfort, som er direkte påvirket av støtdempere. Kjøring med en slik bil betydelig forverrer sjåførens persepsjon og påvirker hans eller hennes tretthet. Effektene av dette kan være tragiske.

Skadede støtdempere i bilen utgjør en trussel for andre trafikanter, spesielt når man kjører i mørke med nærlys på. Økt vibrasjon og sving i kroppen betydelig forstyrrer riktig drift av sensorer for selvutjevnende frontlykter, noe som kan forårsake en upassende vinkel på lys og dermed føre til blending av sjåfører kjørende fra motsatt retning. Denne situasjonen er en direkte trussel mot veitrafikk.

Sjåfører som unnlater å kontrollere støtdempere i et kjøretøy, blir også utsatt for ekstra kostnader knyttet til skader på andre elementer.

Økning i vibrasjonsamplitude har en ødeleggende effekt på samvirkende elementer i fjæringssystemet. Opphengsfjær er utsatt for hyppigere feil hovedsakelig på grunn av innsykning av   vindinger eller til og med brudd. Denne situasjonen er også ugunstig for elementene i øvre fester, som på grunn av større belastning oftere blir skadet. Dette påvirker betydelig kjørekvalitet og -komfort.

I fjæringssystemet forårsaker mangel på tilstrekkelig absorpsjon av svingninger og en økning i belastninger og vibrasjoner raskere slitasje av metall- og gummihylser og kuleledd på svingarmene. Dette er knyttet til med hyppigere utskiftninger av disse elementene og besøk på verksteder, samt genererer dermed mye høyere driftskostnader for bilen.

Vibrasjoner overført til rattet resulterer i raskere slitasje av både styringsutstyr samt styrestagene og endeledd. Dette påvirker direkte kvaliteten på kjøring og styring av bil på veien.

Reduksjon av hjulets veigrep akselererer slitasje av dekk i bilen og vibrasjoner fra hjulene overføres gjennom drivakslene til girkassen. På denne måten utsetter vi homokinetiske ledd for skader og legger kraftig belastning på girkassen, noe som kan føre til akselerert slitasje av girene og lagrene. Ytterligere ubehag kan være banking eller knirking av løse kroppsdeler.

Dessverre kan uaktsomhet som oppstår på grunn av mangel på systematisk kontroll av støtdempere i vår bil, skape ekstra kostnader knyttet til skader på andre elementer og kan forårsake en trussel under kjøring og føre til ulykker.

KYB råder:

Husk alltid på støtdempere!