Elektronisk stabilitetskontroll og fjæring

Elektronisk stabilitetskontroll, forkortet ESC, er et elektronisk ombordssystem som utgjør en utvidelse av ABS-bremseteknologi. Formålet med systemet er å stabilisere kjøretøyet og forebygge sladd ved å tilføre bestemt bremsetrykk til ett eller flere hjul når nødvendig.

Et sett av ESC-sensorer overfører opplysninger om driftsforhold for kjøretøyet til ett av kjørecomputere om bord. Når computeren fastslår at kjøretøyet mister kontroll, svinger for kraftig eller at dekkene begynner å miste veigrepet, starter den umiddelbart å redusere motorens hastighet via motorstyringssystemet, og aktiverer deretter de enkelte bremsene akkurat slik at kjøretøyet kan holdes under kontroll.

ESC har vært i markedet siden 1995, og siden 2014 har systemet vært obligatorisk i alle nye kjøretøy solgt i EU-området. Omtrent 80–90 % av biler som kjører på Europas veier er nå utstyrt med ESC-teknologi.

Det 21. århundres bilbelte

De fleste ulykker som skyldes tap av kontroll over kjøretøyet skjer når kjøretøyet overskrider sine friksjonsgrenser, som ved over- eller understyring, eller ved kjørehastigheter som er for høye for veiforholdene. Undersøkelser viser at ESC er i stand til å redusere fatale sladd-ulykker med opp til 38 %.

En rekke undersøkelser har vist at ESC er svært effektivt i å unngå tap av kontroll over kjøretøyet og forebygge dødsulykker. Det ble estimert at siden innføring av ESC-system in Europa ble det unngått minst 188 500 kollisjoner med personskader og det ble reddet flere enn 6 100 liv. ESC-system i kjøretøyet halverer risiko for dødelig tap av kontroll og reduserer fare for velting med opp til 80 %. Eksperter i bilbransjen omtaler ESC som det største fremskrittet innen sikkerhet.

Hvordan er ESC knyttet til fjæring?

  • ESC-systemets effektivitet er begrenset av dekkenes og fjæringssystemets muligheter. Hvis dekkene har dårlig veigrep, kan ESC ikke iverksette påkrevde korrektive tiltak.
  • Reservedeler (som støtdempere) må gjenopprette kjøretøyets håndteringsevne på samme nivå som når bilen var helt ny. Noen reservedeler (særlig billige / av lav kvalitet) er ikke så gode som det originale utstyret. Disse delene vil ha en negativ påvirkning på ESC-systemets ytelse.

ESC-utstyrte kjøretøy, slik som alle andre, har behov for periodisk skifte av bremseskiver, støtdempere og skruefjærer, samt dekk og andre slitasjeutsatte deler. Pass på at reservedelene som du velger, er prosjektert slik at de gjenoppretter kjøretøyets opprinnelige håndterings- og kontrollevne. Gjenopprettelse av den opprinnelige håndterings- og kontrollevnen har grunnleggende betydning for ESC-systemets ytelse. Selv med ESC er bremsing og svinging fortsatt avhengig av dekkenes veigrep. Godt veigrep avhenger av riktig fungerende støtdempere og fjærer, som holder dekket i fast kontakt med veibanen. Det er viktig å huske at bilens ESC-system ble kalibrert når kjøretøyet var helt nytt. Derfor kan nedslitte eller lavkvalitets støtdempere, bremser og dekk påvirke systemets evne til å utføre sine sikkerhetskritiske oppgaver på en riktig måte.

Hvorfor velge KYB-støtdempere for kjøretøy med ESC?

Alle OE-leverandører, slike som KYB, er enige om at nedslitte støtdempere mister sin effektivitet etter 80 000 kilometer (50 000 mil). Dette er forårsaket av gradvis slitasje på ventiler inne i støtdemperen. Ytelsesreduksjonen er svært liten, ofte så liten at bilføreren ikke merker den i det hele tatt. Derfor er det så viktig å følge råd fra fagkyndige personer innen vedlikehold av bremser, dekk og fjæring, for å holde kjøretøyet på det høyeste sikkerhetsnivået.

Lavkvalitets støtdempere fra reservedelmarkedet skiller seg ofte fra de originale med hensyn på oppbygning og ytelse. Mangel av enkelte elementer, som f.eks. tilbakefjæring, samt redusert kvalitet på materialer eller hydraulikkvæske – alt dette betyr at utstyret ikke kan fungere slik som ESC forventer, og at alle beregnede tiltak blir unøyaktige. KYB-støtdempere er kalibrert spesielt for reservedelmarkedet. Den originale ytelsen av ESC-systemet blir gjenopprettet ikke bare ved å gjenopprette støtdempersystemets kapasitet. Støtdempernes ventiler blir også spesielt finjustert med hensyn på slitasje på omkringliggende fester og hylser, slik at det hele fjæringssystemet samarbeider for at kjøretøyet føres så godt som nytt, og særlig for at bilens ytelse oppfyller ESC-systemets krav. Av den grunn er KYB-støtdempere det foretrukne valget blant bransjefolk, selv framfor originale deler direkte fra kjøretøyets produsent.