KYB kupcima daje na raspolaganje materijale za društvene mreže

KYB Europe stvorio je dva kompleta besplatnih digitalnih materijala za društvene mreže – jedan za distributere i jedan za radionice. Ti digitalni paketi predstavljaju gotove materijale koje kupci KYB-a mogu objavljivati na svojim profilima društvenih mreža kako bi educirali svoje kupce o ključnoj ulozi ovjesa u sigurnosti vožnje.

Vizualni materijali sadrže i prijedloge opisa koji se mogu objaviti, kao i korisne informacije o poslovnoj komunikaciji na društvenim mrežama. Postovi pripremljeni za distributere namijenjeni su za radionice, dok su postovi pripremljeni za radionice namijenjeni za vozače.

Marketing menadžer KYB Europe, Jordan Day, objašnjava: „Naši novi digitalni paketi za društvene mreže najnoviji su i jedan od mnogih alata za podršku kupcima. Znamo da mnogi distributeri i radionice vrlo učinkovito koriste društvene mreže za komunikaciju s kupcima; nadamo se da će uz ove digitalne pakete moći educirati svoje kupce zašto je zamjena komponenti ovjesa toliko važna nakon 80.000 km”.

Distributeri koji žele dobiti ove pakete moraju kontaktirati svojeg lokalnog predstavnika KYB-a za prodaju ili ured KYB-a kod kojeg nabavljaju robu. Zainteresirane radionice moraju kontaktirati službenog distributera KYB-a kod kojeg nabavljaju robu.