KYB preporučuje da radionice za motorna vozila
imaju dostup stručnom alatu koji omogućava sigurnu
i efikasnu zamjenu elemenata ovjesa.

Mehanički skidač za šarafne opruge sa sigurnosnim kavezom

Više

Mehanički skidač za šarafne opruge sa sigurnosnim kavezom

Uređaj je namijenjen za montiranje i demontiranje amortizera te opruga ovjesa na najsigurniji način. Automatsko podešavanje ramena olakšava rad na oprugama u obliku stožca i opruga bez osovine, a projektirani sustav prednjih i bočnih klema utječe na brzu zamjenu opruge.

Sigurnosni kavez i specijalni lanac, uporabljeni tijekom rada sa uređajem, štite djelatnika od nekontroliranog oslobađanja opruge ovjesa, osim toga omogućava sigurno ostavljanje amortizera u uređaju.

Univerzalan skidač za šarafne opruge

Više

Univerzalan skidač za šarafne opruge

Univerzalan skidač za montiranje i demontiranje šarafnih opruga sa integriranim fiksiranjem u poroku, povećava sigurnost korisnika tijekom popravki na opružnoj koloni McPherson. Mogućnost zamjene seta čeljusti odgovarajućeg presjeka povećava obim pružanih usluga.

Zbog sigurnosnih razloga, ne preporučuje se uporabu udarnih pneumatskih ključeva tijekom kompresiranja i dekompresiranja skidača sa fiksiranom šarafnom oprugom.

Indukcijski uređaj za zagrijavanje

Više

Indukcijski uređaj za zagrijavanje

Indukcijski uređaj za zagrijavanje stvara magnetno polje za zagrijavanje metala bez stvaranja plamena. Uporaba uređaja za zagrijavanje omogućava lokalno, točno i sigurno zagrijanje metala, u cillju brzog olabavljenja korodiranih ili istrošenih navojnih.

Dinamometrički ključ

Više

Dinamometrički ključ

Dinamometrički ključ je namijenjen za zavrtanje šarafa sa odgovarajućim momentom sile. Dinamometrički ključevi sprječavaju prejako zavrtanje šarafa i omogućavaju zavrtanje istog u skladu sa preporukama proizvođača vozila ili dijelova. KYB savjetuje da kod zbora ključa, treba obratiti pažnju na dimenzije držača na kojim je montirana kapa te na raspon rada alata.
Dinamometrički ključevi trebaju biti redovito kalibrirani, posebno kod češće uporabe.
Podešavanje odgovarajućeg momenta sile za konkretno vozilo se može naći u Suspension Solutions App.

Specijalan set alata za montiranje/demontiranje amortizer

Više

Specijalan set alata za montiranje/demontiranje amortizer

Specijalan set alata u vezi sa nasadnim ključevima je namijenjen za blokiranje klipišta tijekom zavrtanja i odvrtanja navrtke igle klipišta amortizera. Set se koristiti kod većine popularnih vozila.

Pažnja: Treba se pridržavati momenata zavrtanja preporučenih od strane proizvođača vozila!

Alat za montiranje amortizera sa oprugom u pokretu odbijanja

Više

Alat za montiranje amortizera sa oprugom u pokretu odbijanja

Namijenjen je za amortizere sa unutrašnjim oprugama pokreta odbijanja. Uređaj omogućava uvlačenje unutrašnje opruge i izvlačenje klipišta na odgovarajuću nominalnu vrijednost, čime se omogućava montaža ostalih elemenata opružne kolone McPherson.
Da bi saznao više o oprugama pokreta odbijanja, pogledaj: tehnički bilten.

Uređaj za širenje skretnice

Više

Uređaj za širenje skretnice

Uređaj je namijenjen za širenje skretnice u cilju demontiranja i montiranja amortizera bez rizika oštećenja skretnice izrađene od aluminijima ili lijevanog željeza. Uređaj se potpuno podešava i namijenjen je za skretnice u prednjoj osovini, tako sa osovinskim gnijezdom, kako i sa neosovinskim gnijezdom. Uređaj ima širok spektar primjene, na primjer se može rabiti za dvostruke kuglaste pregibe.

Univerzalna dizalica za demontiranje kuglastih pregiba i vijaka spone

Više

Univerzalna dizalica za demontiranje kuglastih pregiba i vijaka spone

Univerzalan alat neophodan za demontiranje elemenata ovjesa, spona, kuglastih pregiba. Podesiv raspon omogućava rad sa različitim tipovima spona. Efekat „dizanja“ se postiže posebnim oblikom i pritiskom koji stvara korisnik.

Univerzalan skidač za kuglaste pregibe

Više

Univerzalan skidač za kuglaste pregibe

Univerzalan skidač za kuglaste pregibe omogućava demontiranje zaglavljenih vijaka bez potrebe uporabe udarnih alata.

Univerzalan set za montiranje i demontiranje ležajeva

Više

Univerzalan set za montiranje i demontiranje ležajeva

Univerzalan set za zamjenu ležajeva prednjih točkova izravno na vozilu pomoću posebnog šarafa za skidanje. Izbor različitih dimenzija podloški i umetaka, omogućava primjenu kod većine vrsta vozila, bez potrebe skidanja glavčine kotača. Taj alat u praksi eleminira rizik oštećenja elemenat vozila i skraćuje vrijeme za popravak.

Univerzalan set za uvlačenje i izvlačenje ležaja, umetka ovjesa i vijaka

Više

Univerzalan set za uvlačenje i izvlačenje ležaja, umetka ovjesa i vijaka

To je univerzalan set za montiranje i demontiranje umetka ovjesa, kuglastih ležajeva, prstenja za brtvljenje i gumenih ležajeva. Set se može rabiti samostalno (izravno kod vozila) ili u spoju sa radioničkom presom. Set sadrži prstenje sa posebnim.