Nezapomeňte na pružiny pérování!

Vinuté pružiny pérování drží hmotnost vozidla, tlumí rázy a vibrace jdoucí od vozovky. Tlumiče pérování jsou konstruovány tak, aby tlumily nekontrolovatelné vibrace pružiny, a proto spolu tvoří nedělitelný funkční celek. Pružiny jsou velmi důležité pro správnou funkci závěsu kola a jeho udržení ve správném kontaktu s vozovkou.

Pružiny pérování, jež jsou v dobrém technickém stavu, zajistí správnou funkci nejen tlumiče, ale i ostatních komponentů   závěsu kola. Vozidlo pak lze bezpečně a komfortně ovládat.

Pružiny zavěšení a zima

Zimní období je obtížné jak pro řidiče, tak i pro vozidlo. Všude přítomná sůl je velmi nešetrná ke kovovým částem automobilu zejména k podvozkovým dílům. Dnešní moderní technologie úpravy povrchu materiálu sice dokáže mnoho, ale postupem času dojte k porušení této vrstvy a koroze vyhrává. Abrazivní posypový materiál tomu všemu jen napomáhá, zejména když se dostane mezi vzájemně se pohybující díly.  Další významný faktor je stav povrchu vozovky po zimě a zvláště té letošní, kdy byly tuhé mrazy a pak se střídaly kladné teploty ve dne se zápornými v noci. Četné výtluky často přes den maskované v kaluži roztáté vody jsou pastí pro všechny komponenty závěsu kola, ale hlavně jsou velice nebezpečné pro řidiče. Pokud kolo vjede to takového výmolu, tak velmi často dojde k poškození ráfku kola, ale i k poškození celého tlumiče včetně pružiny. Velmi snadno může dojít při větším nárazu k ohnutí pístní tyče, jež následně poškodí vodící pouzdro a těsnění tlumiče. Po velmi krátké době tlumič vyteče.

Je velmi důležité si nechat po zimě zkontrolovat stav závěsů každého kola. Při přezouvání na letní pneumatiky je k tomu vhodná doba. Lze tím předejít mnohem větším škodám na vozidle, ale hlavně tím zabezpečíte bezpečnou jízdu.

Při této osvětě je velmi důležitá role vašeho automechanika, kdy velmi záleží na jeho pečlivosti.

Profesionální autoservis by měl vždy informovat zákazníka o diagnostikovaných závadách na vozidle, možnosti jejich řešení a hlavně o možných důsledcích při jejich zanedbání a neřešení.

Při sejmutí kola by měly být pružiny zkontrolovány jako první.

Na co se zaměřit při vizuální inspekci? Jaká jsou typická poškození?

1) Prasknutí       

Zkontrolujte, jak vypadá spodní a horní koncový závit pružiny

Poškození a praskliny se nejčastěji objevují na koncových závitech. Horní a spodní koncové závity jsou často umístěny ve speciálním ochranném návleku nebo lůžku, což může činit vizuální kontrolu obtížnou. Například u většiny vozidel vybavených vzpěrou MacPherson je spodní závit pružiny umístěn v misce tlumiče, která ho zcela obklopuje a pohledem není ani viditelný. Při výrobě je konec pružiny ustřižen zcela rovným střihem. Tedy pokud omakem zjistíte, že je konec pružiny nerovný, kostrbatý, tak je to známka napadení korozí. 

Pro zvýšení živostnosti pružiny doporučujeme zejména vždy po zimě provézt dokonalé vyčistění upevňovací misky pružiny. Miska samotná musí dokonale držet koncový závit, aby při propérování nevyskočil, a zároveň musí mít několik důležitých otvorů pro odvod nečistot, jako jsou slaná voda písek a podobně. Pokud jsou tyto otvory po zimě zcela ucpány, tak se závit pružiny nachází v této abrazivní hmotě a koroze velmi snadno pružinu poškodí.

Porovnejte světlou výšku vozidla

Prasklá popřípadě jinak zdeformovaná pružina má za následek snížení světlé výšky vozidla na dané straně závěsu kola. Měření je třeba vždy provézt na rovném povrchu a s nezatíženým vozidlem.

2) Koroze

Zkontrolujte ochranné lakování pružiny

Pokud je hodně poškozený speciální krycí lak pružiny i přes to, že je pružina chráněna fosfátováním, může ji koroze snadno napadnout. Postupující koroze dokáže výrazně zeslabit průměr drátu a tím pádem ovlivnit mechanické vlastnosti pružiny. V nejhorším případě to může vézt až k prasknutí pružiny. Poškození ochranné vrstvy může způsobit použití nevhodného stahováku při montáži, ale hlavně odlétávající kamení, písek a sůl při zimním provozu. Při propérování se písek a posypový materiál, nacházející se na držáku pružiny a na horním uložení, tře o pružinu, a tak způsobuje její neustálé obrušování. Pokud není tento abrazivní materiál z těchto prostor odstraněn (samovolné vypadnutí za jízdy, vypláchnutí vodou a pod), tak má velmi destruktivní účinky nejen na pružinu samotnou, ale i na ostatní komponenty závěsu kola.

3) Světlá výška

Přetěžování vozidla

Delší opakované provozování vozidla s maximální možnou zátěží se taktéž projeví na stavu vinutých pružin. V důsledku nadměrného zatěžování vozidla a zejména překračování jeho přípustné hmotnosti dochází snadněji k sesedání pružin – jejich snížení. Takto poškozené pružiny vedou k tomu, že vozidlo má sníženou světlost a zhoršené jízdní vlastnosti. V častých případech se pružina snáze zlomí. Je třeba připomenout, že změna světlosti vozidla může být také způsobena chybnou instalací pružiny, popřípadě jejím špatným výběrem.

4) Deformace

Nesprávný postup montáže

Kvůli chybné montáži pružiny, zejména špatného usazení koncových závitů dole v misce tlumiče a nahoře v horním uložení, může pružina drhnout o podběh popřípadě i o pneumatiku. Díky zvukovému projevu se závada brzo zjistí. Další chybou při montáži se stává, že je pružina bez detailnějšího zkontrolování namontována obráceně. Obráceně instalovaná pružina může vézt ke vzniku předčasného opotřebení a následné destrukci. 

Těžké podmínky na cestách během zimy odhalí na vozidle každý defekt. Jedině včasně odhalená příčina dokáže odvrátit ještě větší škody a hlavně zajistí bezpečné ovládání vozidla. Proto vám KYB doporučuje pravidelnou kontrolu zavěšení kola, při níž okamžitě odstraníte objevené závady.

KYB klade velký důraz na pořádání takovéto informační kampaně, která pomůže k lepší informovanosti řidičů a majitelů vozidel. Jedině tak si mohou uvědomit důležitost komponentů závěsu kola a jejich klíčový vliv na bezpečnost silničního provozu.