Jarní úklid vozidla

Jako každoročně po zimě je jarní sezóna vhodnou příležitostí ke kontrole technického stavu našeho vozu. Výměna pneumatik ze zimních na letní se stává dobrou příležitostí pro kontrolu všech komponentů zavěšení kola, včetně tlumičů, pružin, horního uložení a ochranných sad. Někteří řidiči plánují tento typ kontroly již mnohem dříve.

Zima nikdy nešetří součásti podvozku automobilů, zejména pohybující se závěsy kol.

Během zimy silnice trpí vznikem četných výmolů a trhlin. Pohyb vozidla po těchto poničených silnicích není bezproblémový. Při pohybu závěsu kola po těchto výmolech dosti trpí tlumiče jejich dorazy a také horní uložení. Posypový materiál vozovky je k těmto dílům také dosti nešetrný zejména sůl a jiné abrazivní posypy.

Během jarní návštěvy autoservisu např. při výměně pneumatik KYB doporučuje provézt také kontrolu závěsu kola a sice tlumičů, pružin pérování, horního uložení tlumiče a také jeho ochranných sad.

Během prohlídky můžete velmi často nalézt následující poškození:

 • Poškození chromové vrstvy pístní tyče
 • Únik oleje
 • Poškození krycích prachovek a dorazů
 • Poškození pružin – praskliny, nadměrná koroze, poškození lakovaného povrchu
 • Mechanické poškození horního uložení
 • Poškození dalších prvků závěsu jako jsou: gumová pouzdra ramen, kulové čepy, tyčky stabilizátorů atd.

KYB doporučuje provádět pravidelnou kontrolu tlumicích prvků závěsů kol každých 20 000 km a zejména před zimou a po zimě.

Neúčinný tlumič nebo jeho pružina pérování mohou způsobit mnoho nebezpečných situací během jízdy. Tlumiče pérování spolu s pružinou tvoří nedělitelnou dvojici a plní následující funkce:

 • Zajišťují přilnavost kola k povrchu vozovky
 • Poskytují pohodlí a bezpečnost jízdy
 • Stabilizují vozidlo v zatáčkách
 • Zajišťují správnou funkci elektronických zabezpečovacích systémů, jako jsou ABS nebo ESP
 • Umožňují bezpečné a účinné brzdění na silnici (s účinným brzdným systémem)
 • Zabraňují efektu aquaplaningu na mokrém povrchu
 • Zajišťují správný chod a eliminují opotřebení zbývajících prvků podvozku vozidla.

Nepodceňujte žádné příznaky poškození a sledujte pozorně, jak se vozidlo chová na silnici. Společnost KYB doporučuje, abyste po zjištění těchto příznaků neprodleně navštívili servis, jenž provede kontrolu a navrhne řešení.

Použitím moderních technologií, které poskytují další komunikační nástroje s klienty a zvyšují informovanost řidičů, zavádí KYB nová řešení, která splňují tato kritéria.

Jednou z nich je mobilní aplikace – KYB Suspension Solutions App, která byla vytvořena pro podporu každodenní práce mechaniků a autoservisů. Je k dispozici ke stažení zdarma z App Store a Google Play. Pomáhá mechanikům seznámit zákazníky s potřebou nahradit opotřebované nebo poškozené části závěsu – jako klíčová činnost k bezpečnosti a komfortu jízdy.

Pracovníci autoservisu mohou bezplatně používat aplikaci pro následující činnosti:

– odeslání řidiči textovou zprávu s informacemi o zjištěných závadách v systému zavěšení vozidla a komponentech, které jsou způsobilé k výměně. Navíc spolu s informacemi jsou k dispozici odkazy na videa, které představují hrozbu a riziko spojené s provozem použitých tlumičů pérování, pružin zavěšení a montážních a ochranných sad.

– představení kompletní opravy, kterou servis provedl na vozidle zákazníka. Můžete zdarma vytvořit textovou zprávu a spolu s připojenými fotografiemi před a opravě ji pošle majiteli vozidla.

Je to skvělý nástroj pro komunikaci se zákazníky a zároveň umožňuje řidičům, aby si uvědomili, že technický stav komponentů odpružení, jako jsou tlumiče, pružiny, montážní a ochranné sady, mají klíčový vliv na bezpečnost a komfort jízdy.

Také velmi užitečný pro osvětu mezi řidiči může být film vytvořený KYB. Tento film ukazuje jízdu vozidla s opotřebovanými tlumiči a pak s novými. Využívá novou funkci virtuální reality nabízené službou You Tube, která umožňuje divákovi otočit hlavu v libovolném směru, což dává dojem, že je v autě s řidičem.

Film představuje dvě identická auta, která provádí různé manévry. První vozidlo má 80 000 km a původní tlumiče, zatímco druhé vozidlo je vybaveno novými tlumiči od KYB. Jako první je provedena jízda slalomem mezi kuželky s cílem posoudit kontrolu a řízení vozidla rychlostí 50 km/h. Poté je provedena zkouška nouzového brzdění rychlostí 70 km/h. Divák může snadno zaznamenat rozdíly v chování obou vozidel. Během zkoušky brzdění byla brzdová dráha vozidla s novými tlumiči kratší téměř o celou délku vozidla. To může i činit rozdíl mezi bezpečným zastavením před překážkou.

Doba čekání na opravdu vozidla v autoservisu může být pro zákazníky někdy dlouhá a nudná. Servis proto může nabídnout zákazníkovi pro zkrácení čekání pohled na toto video pomocí VR 3D brýlí (dodávaných zdarma firmou KYB). Shlédnutí tohoto videa může někomu objasnit důležitost správné funkce závěsu kola.