Мобилното приложение на KYB става все по-силно

Мобилното приложение KYB Suspension Solutions продължава да набира популярност сред европейските сервизи, като вече е изтеглено 15 000 пъти. Най-много потребители има в Испания – 2760, следвани от Обединеното кралство – 2510 и Италия – 1560.

Приложението има три основни функции, които помагат на техниците да намират и монтират компоненти на окачването и да обясняват, комуникират и продават окачване на автомобилистите. Първата функция позволява на техниците да предложат на водача работа по окачването. След като направи оценка на автомобила, техникът въвежда в приложението „симптомите“, които показва автомобилът, като при необходимост прилага снимка. След това приложението взема тази информация и създава специфичен доклад за автомобила, който се изпраща на клиента, напълно безплатно. Този отчет съдържа бутон за „обаждане в сервиза“ – средно този бутон се натиска от водача на МПС 1 от 4 пъти.

Втората функция позволява на техника да прави снимки „преди и след“, когато работи по окачването на автомобила. Приложението изпраща тези снимки заедно с отчета за автомобила на клиента. В доклада се обяснява извършената работа и ползата, която тя ще има за автомобила, и се показват снимките на старите и новомонтираните компоненти.

Последната функция предоставя подробни технически съвети за работата по окачването, специфични за конкретната част. Техниците могат да въведат марката и модела на автомобила, VIN номера или регистрационния номер и ще получат необходимите номера на частите на KYB и подробен технически бюлетин, който включва илюстрирано ръководство стъпка по стъпка за монтиране на частта, както и необходимите инструменти (и съответните настройки на въртящия момент) и приблизителна оценка на времето, необходимо за извършване на работата. Ако има видеоклип за монтаж на KYB, той също ще бъде предоставен.

Приложението KYB Suspension Solutions е безплатно за изтегляне и използване, налично е на 20 европейски езика и може да се персонализира напълно, така че всички изпратени отчети да съдържат името, номера за контакт и логото на сервиза. За тези, които не разполагат с приложението, то е налично от днес в App Store и Google Play.