Neužmirškite apie spyruokles!

Pakabos spyruoklės varančioje pavaroje vaidina labai svarbų vaidmenį. Jos palaiko transporto priemonės svorį ir mažina, transporto priemonei judant nelygiu paviršiumi atsirandančią vibraciją. Amortizatoriai riboja nekontroliuojamą pakabos spyruoklių vibraciją ir kartu su jais yra atsakingi už ratų palaikymą sąlytyje su kelio danga. 

Reikėtų atsiminti, kad pakabos spyruoklių techninė būklė turi įtakos amortizatorių

ir kitų pakabos sistemos elementų tarnavimo laikui ir atsako už vairavimo saugumą ir komfortą.

Žiema – iššūkis spyruoklėms

Žiema yra sunkus laikotarpis ne tik vairuotojams, bet ir transporto priemonėms. Kelių tarnybų naudojama druska labai destruktyviai veikia tiek kelio paviršių, tiek daugelį automobilio dalių. Smėlis ir kelio druska patenka tarp judančių dalių ir pagreitina jų susidėvėjimą. Taip pat asfalte atsiradus daugybei dangos skylių, paprastai vadinamų duobėmis, atsiranda didžiulė grėsmė vairuotojams ir dažnai tai pažeidžia spyruokles bei kitus pakabos komponentus. 

Svarbu, kad transporto priemonių mechanikų dirbtuvė patikrintų, ar žiemos metu neatsirado pakabos komponentų pažeidimų. Patogus momentas peržiūrėti pakabos sistemos techninę būklę yra sezoninis padangų keitimas, periodinė apžiūra ar kiti remonto darbai.

Svarbiausią vaidmenį šioje kampanijoje vaidina mechanikai.  Profesionaliai veikianti transporto priemonių mechanikos dirbtuvė visada turėtų informuoti klientą apie visus diagnozuotus patikrintos transporto priemonės trūkumus, o jei nepriimamas sprendimas dėl rekomenduojamo pakeitimo – informuoti jį apie tokios žalos padarinius.

Į ką atkreipti dėmesį atliekant vaizdinį vertinimą? Kokios yra tipinės pakabos spyruoklių žalos?

1. Įtrūkimai       

Patikrinti kraštutines spyruoklių rites

Spyruoklių įtrūkimai dažniausiai susidaro kraštutinėse ritėse. Spyruoklių kraštutinės ritės yra tinkamuose lizduose, guminėse pagalvėlėse arba atraminiuose skridiniuose, kur dažnai kaupiasi vandens, smėlio, druskos ir kitų priemaišų mišinys. Daugelyje transporto priemonių su Makfersono pakaba atsitinka, kad apatinė spyruoklės ritė yra visiškai uždengta į viršų išlenktais amortizatoriaus atraminių skridinių kraštais, kas komplikuoja vizualų įvertinimą.

Gamybos procese spyruoklių galai yra lygiai nupjaunami, todėl nelygi pabaiga gali reikšti nulaužtą galą.

Prošvaisos aukščio palyginimas

Spyruoklės nulaužimą ar nuolatinę deformaciją galima nustatyti palyginus iš abiejų pusių vieno iš kėbulo elementų aukštį žemės atžvilgiu. Šis matavimas turi prasmę tik tada, kai automobilis yra ant lygaus paviršiaus.

2) Korozija

Apsauginio spyruoklės paviršiaus patikrinimas

Jei lakas, su kuriuo gamybos procese dengiama spyruoklė, yra pažeistas, jo paviršiuje greitai atsiranda taškinė korozija. Ji susilpnina medžiagą ir dėl to prarandamas reikiamas spyruoklių tvirtumas, o kraštutiniais atvejais jos sulūžta. Antikorozinis paviršius gali būti pažeistas dėl surinkimo klaidų ar žalingo teršalų, tokių kaip smėlis, maži akmenys, kelio druska, sniego purvas, veikimo.

3) Transporto priemonės prošvaisa

Standartą viršijantis transporto priemonės svoris

Ilgalaikis važiavimas su didele apkrova turi įtakos spyruoklių veikimo charakteristikoms ir formai. Esant per didelei ašies apkrovai arba viršijus leistiną bendrą transporto priemonės svorį eksploatavimo metu spyruoklių ritės nusėda. Dėl to gali sumažėti transporto priemonės prošvaisa ir galiausiai spyruoklės gali sutrūkti. Taip pat reikėtų atsiminti, kad transporto priemonės paviršiaus prošvaisos padidėjimą ar sumažinimą gali lemti neteisinga spyruoklės padėtis amortizatoriaus atžvilgiu [surinkimo klaidos rezultatas], gamintojo rekomenduotų tvirtinimo elementų nenaudojimas atliekant remonto darbus arba neteisingas dalių identifikavimas ir pasirinkimas.

4) Deformacija

Remonto technologijai neatitinkantis montavimas

Dėl montavimo klaidų spyruoklė gali būti neteisingai išdėstyta viršutinio amortizatoriaus tvirtinimo sistemos ir apatinio atraminio skridinio atžvilgiu. Tokio veiksmo rezultatas gali būti, pvz., spyruoklės trynimas į ratų sparną, įvairių rūšių atitrenkimai, metaliniai girgždesiai bei džeržgėjimai. Neteisinga pakabos spyruoklės tvirtinimo padėtis (pvz., sumontuota atvirkščiai) gali sukelti jos lūžimą, nekontroliuojamą poslinkį atraminiame skridinyje ir tiesiogiai sugadinti amortizatorių.

KYB rekomenduoja reguliariai tikrinti pakabos elementus ir pašalinti visus gedimus pakankamai anksti, kad būtų užtikrinta judančių transporto priemonių sauga.