Husk på støddæmperne om foråret

Om vinteren kan vejrforholdene øve en negativ påvirkning på køretøjets ophængskomponenter, hvilket ofte fører til permanente skader på disse og påvirker køresikkerheden. På trods af de nylige begivenheder, der har givet væsentlige forstyrrelser på alle områder indenfor det sociale liv, skal vi huske på, at denne tilstand utvivlsomt vil ændre sig til det bedre, og vi vil vende tilbage til normal funktion og daglige aktiviteter. lad os på trods af alt dette ikke glemme så væsentlige spørgsmål, som sikkerheden i vores bil.. Indenfor kort tid vil der komme flere og hyppigere besøg på bilværksteder i forbindelse med sæsonbestemt dækskifte eller basal service, der normalt udføres om foråret, nemlig olieskift og inspektion af affjedring.

KYB anbefaler at forberede bilen så snart vinteren er overstået og kontrollere køretøjets affjedringssystem, især støddæmpere og andre elementer i dæmpnings- og fjederindretningen. De har en enorm indflydelse på kørselssikkerhed og bilens korrekte funktion i trafikken. Eventuelle funktionsfejl skal afhjælpes ved at følge anbefalinger fra køretøjsproducenten. Vi husker på, at bilen kontrolleres af hensyn til brugernes sikkerhed.  Defekte støddæmpere kan bidrage til mange farlige og tragiske trafiksituationer og ulykker.

Hvad kan vi gøre, for at forhindre dette? Uden tvivl gennem reklamekampagner, der gør chaufførerne opmærksomme på behovet for at udføre kontrolundersøgelser samt eftersyn af køretøjets affjedringssystem, inklusive støddæmpere. KYB gennemfører kursusaktiviteter på reservedelsmarkedet. Kursusaktiviteterne er rettet direkte til bilmekanikere, med henblik på at uddanne og overdrage de nødvendige oplysninger om diagnostik og reparationer af dæmpnings-og fjedersystemer.

KYB anbefaler regelmæssig inspektion af støddæmpere og andre ophængskomponenter hver 20.000 km og derudover under sæsonbetonede dækskift eller før lange planlagte ture. 

Støddæmperfunktioner

Støddæmpere er hydrauliske komponenter, hvis driftsprincip er tæt knyttet til væskemekanik og den fysiske proces, der opstår inde i dem under drift.

Under bevægelsen af stempelstangen frigøres kinetisk energi, der gennem den hydrauliske modstand genereret i ventilerne omdannes til varme. Støddæmpere, der bruges i biler, fungerer som klassiske vibrationsdæmpere, der er ansvarlige for deres absorption. Uanset hvilke støddæmpere du bruger, er deres funktioner præcist defineret, og disse elementer er direkte afgørende for køretøjets trafiksikkerhed.

Støddæmperes hovedopgaver er:

  • dæmpning af vibrationer forårsaget af, at bilen bevæger sig hen over ujævnheder,
  • sikrer konstant hjulkontakt med vejbelægningen,
  • køretøjsstabilisering under sving eller pludselige retningsændringer,
  • direkte indflydelse på kørekomfort og sikkerhed,
  • at sikre, at bremsesystemet fungerer korrekt. 

Når vi kører i bilen med slidte støddæmpere, udsætter vi os selv og andre trafikanter for mange situationer, der ofte ikke tages så alvorligt, som vi burde.

En af de største farer ved at køre med slidte støddæmpere er reduktionen i køretøjets bremseevne. Under denne manøvre bryder hjulet væk fra jorden og forårsager manglende permanent kontakt med vejbelægningen, hvilket reducerer bremseeffektiviteten markant. Den nødvendige afstand for at stoppe bilen forøges drastisk med helt op til 2-3 meter ved en hastighed på 50 km / t. ABS-bremsesystemer, ASR-drevsystemer og ESP-trækkontrollens korrekt funktion forstyrres også. Når man bremser, forestår en såkaldt sænkning af bilens forparti, og når man accelererer til sænkning af bagpartiet, hvilket kan forårsage betydeligt ubehag ved styring og føre til tab af stabilitet og kontrol over køretøjet.

Dette medfører faresituationer i trafikken og kan være den direkte årsag til en ulykke.

Vi skal også huske på en betydelig forringelse af kørekomforten, der er direkte påvirket af støddæmpere. Kørsel med en sådan bil forværrer førerens opfattelsesevne markant og påvirker hans træthed. Dette kan føre til dødsfald.

Beskadigede støddæmpere i en bil udgør en trussel for andre trafikanter, især når man kører efter solnedgang med nærlyset tændt. Forøget vibration og svingning af undervognen forstyrrer markant den korrekte funktion af de selvudjævende sensorer ved forlygterne, hvilket kan forårsage en uhensigtsmæssig vinkel på lyset og dermed forårsage blænding af bilister i den modsatte vejbane. Denne situation er en direkte trussel mod trafiksikkerheden.

Chauffører, der forsømmer at kontrollere støddæmpere i køretøjet, udsættes også for ekstra omkostninger forbundet med skader på andre elementer.

Forøgelse af amplituden af vibrationer har en destruktiv virkning på samarbejdende elementer i ophængssystemet. Ophængsfjedre er udsat for hyppige driftsfejl, hovedsageligt på grund af spoleudvikling eller endda brud. Denne situation er også ugunstig for elementerne i de øvre fastgørelseselementer, som på grund af større belastninger påvirkes oftere. Dette påvirker kvaliteten af kørsel og komfort markant.

I ophængssystemet resulterer manglen på tilstrækkelig vibrationsabsorption og øgede belastninger og vibrationer i hurtigere slid af metal-gummimufferne og vippekuglestifterne. Det medfører hyppigere udskiftninger af disse elementer og værkstedsbesøg, hvilket giver væsentligt højere driftsomkostninger for bilen.

Vibration, der transmitteres til rattet, resulterer i hurtigere slid på både styretøjet og på styrestængerne og slutstykkerne. Dette påvirker direkte kvaliteten af kørsel og styring af bilen i trafikken.

Reducering af hjulets vejgreb fremskynder dækslitage i bilen, og vibrationer fra hjulene overføres gennem drivakslerne til transmissionen. På denne måde udsætter vi CV-joint for skader og lægger en betydelig belastning på gearkassen, hvilket kan føre til hurtigere slid af gearene og lejerne. Yderligere ubehag kan være at løse karosseridele begynder at knirke eller banke.

Den som følge af forsømmelser mangel på systematisk eftersyn af støddæmpere i vores bil, kan skabe ekstra omkostninger forbundet med skader på andre elementer og kan forårsage faresituationer under kørsel og forårsage ulykker.

KYB anbefaler:

Husk altid på støddæmpere!