Glem ikke dine fjedre!

Ophængningsfjedre spiller en meget vigtig rolle i ophængningssystemet. De bærer køretøjets vægt
og reducerer de vibrationer, der opstår under kørsel på ujævne veje. Støddæmperne begrænser ukontrollerede vibrationer fra ophængningsfjedre og har ligesom fjedrene til opgave at holde hjulene i kontakt med vejbanen.  

Husk, at ophængningsfjedrenes tekniske tilstand har indvirkning på levetiden af støddæmpere og øvrige komponenter i ophængningssystemet og har til opgave at garantere sikkerhed og kørekomfort.

Vinteren er en udfordring for fjedrene

Vinteren kan være en hård tid ikke kun for bilister, men også for køretøjer. Det salt, der anvendes i vintertrafikken, har en meget negativ indvirkning både på vejoverfladen og mange bildele. Sand og vejsalt trænger ind i alle bevægelige dele og medføre en for tidlig slitage på disse. De mange opståede revner i asfalten, som almindeligvis kaldes vejhuller, udgør en alvorlig fare for bilisterne og medvirker ofte til beskadigelse af fjedre og andre komponenter i ophængningssystemet.

Det er vigtigt, at de enkelte dele i ophængningssystemet kontrolleres på et autoværksted med henblik på at finde ”vinterrelaterede” skader. Et godt tidspunkt at få ophængningssystemet efterset på er samtidigt med udskiftning af vinterdæk, periodisk syn el. andre reparationer.

Mekanikeren spiller en afgørende rolle i dette. Et professionelt autoværksted bør altid informere kunden om alle konstaterede fejl i det eftersete køretøj og gøre kunden opmærksom på følgerne af sådanne fejl i tilfælde af, at vedkommende ikke beslutter sig for den anbefalede udskiftning.

Hvad skal man lægge særlig vægt på under det visuelle syn af bilen? Hvad er de typiske skader på ophængningsfjedre?

1. Revner            

Tjek af de yderste fjederruller

Revner i fjedre opstår hyppigst på de yderste fjederruller. Fjedrenes enderuller er indsat i de relevante kontakter, gummipuder el. støtteunderlag, hvor der ofte opsamles en blanding af vand, sand, salt og andre urenheder. I mange køretøjer udstyret med et McPherson ophæng sker det, at den nederste fjederrulle er fuldstændigt dækket af kanterne fra støddæmperens støtteunderlag, som vender opad, hvilket vanskeliggør en visuelle vurdering.

Fjederenderne klippes nøjagtigt af i produktionsprocessen. Derfor kan en ujævn, flosset ende tyde på et brud på disse.

Sammenligning af frihøjden

Et brud på el. en varig deformation af fjederen kan konstateres ved at sammenligne højden på en hvilken som helst karrosseridel i forhold til underlaget på begge sider. En sådan måling giver kun mening, hvis køretøjet står på en jævn overflade.

2) Korrosion

Tjek af fjederens beskyttelseslag

Hvis lakken, som fjederen bliver belagt med i produktionsprocessen, bliver beskadiget, opstår der hurtigt grubetæring på overfladen. Det svækker materialet og medvirker til reduktion af fjederens påkrævede stivhed, og i ekstreme tilfælde til brud  på denne. En beskadigelse af antikorrosionslaget kan skyldes monteringsfejl el. skadelig påvirkning fra urenheder, såsom: sand, små sten, vejsalt, snesjap.

3) Køretøjets frihøjde

Forøgelse af køretøjets standardvægt

En langvarig kørsel m. stor belastning påvirker fjedrenes ydelse og form. En uforholdsmæssigt stor akselbelastning el. overskridelse af køretøjets tilladte totalvægt medfører frigørelse af fjederrullernes spænding under brugen. Dette kan medføre reduktion af køretøjets frihøjde og endda resultere i brud på fjedrene. Det skal også bemærkes, at en forøgelse el. reduktion af køretøjets frihøjde kan skyldes fjederens forkerte position i forhold til støddæmperen (som følge af en monteringsfejl), manglende anvendelse af de af fabrikanten anbefalede monteringsdele i forbindelse m. reparationsarbejdet el. en ukorrekt identificering og valg af delene.

4) Deformationer

Montering, som ikke er i overensstemmelse med reparationsteknologien

De udførte monteringsfejl  kan medføre en ukorrekt placering af fjederen i forhold til monteringssættet ved støddæmperens øverste fastgørelsesbeslag samt i det nederste støtteunderlag. Dette kan f.eks. medføre, at fjederen gnider mod hjulkassen. Der kan også opstå dunkende lyde, metallisk skurrende lyde el. knirken af forskellig slags. Ophængningsfjederens forkerte position  (f.eks. som følge af omvendt montering) kan føre til et brud på denne og dens ukontrollerede forskydning i støtteunderlaget, hvilket direkte kan forårsage beskadigelse af støddæmperen.

Af hensyn til køretøjets sikkerhed  anbefaler KYB regelmæssig kontrol af ophængningsdelene og afhjælpning af de konstaterede fejl i god tid.