KYB - Our Precision, Your Advantage
Изаберите језик Vi ste ovdje: Почетак > Производи > Комплети
Products

КОМПЛЕТИ: КОМПЛЕТ НОСАЧА АМОРТИЗЕРА

Suspension Mounting Kit


Arrow
Побољшава везу између амортизера и шасија
Arrow
Побољшава циклус трајања амортизера, као и свију делова суспензије (икључујући овде и гуме)
Arrow
Остварење начина за управљање и контролу

Зашто је потребно замењивање  комплет носача амортизера?

Arrow
Да имате корист од једног лакшег, упавнотеженог и сигурног правца
Arrow
За смањење вибрација
Arrow
За побољшање контроле за време кретања
Arrow
За побољшање сврставања гума
Arrow
За уштеду пара примењивањем циклуса шивота амортизера, није потребан додатни рад, ако се пригушивачи замењују у исто време

Када је потребно замењивање комплет носача амортизера?

Arrow
Сваки пут када се замењује пригушивач
Arrow
У моменту када правац постаје тежак и приликом појаве разних звука

КОМПЛЕТ: ЗАШТИТНА ГАРНИТУРА АМОРТИЗЕРА

Protection Kit


Arrow
Спречава да прашина и влага оштете поршину и гарнитуру клипа
Arrow
Штити шипку клипа против корозије, због загађења пута (прашина, влажност, судар са разним камењем)
Arrow
Повечава циклус живота подлоге
Arrow
Спречава рано цурење уља
Arrow
Ограничава кретање суспензије у фази компресије

Зашто је потребна замена заштитна гарнитура амортизера?

Arrow
За побољшање контроле за време вожње
Arrow
За уштеду пара рашчењем циклуса живота амортизера и спиралне опруге
Arrow
Не захтева време и додатан рад ако се замени истовремено са пригушивачем

Када је потребна замена заштитна гарнитура амортизера?

Arrow
Сваки пут када се замене и пригушивачи